CAD elektrody
Strona główna / CAD elektrody

CAD ELEKTRODY – moduł w hyperCAD – S

CAD/CAM – projektowanie i produkcja elektrod

hyperCAD – S to więcej niż profesjonalne oprogramowanie CAD stworzone z myślą o CAM. OPEN MIND Technologies AG – znany jako pionier innowacji – opracował system CAD wraz z modułem do projektowania i programowania elektrod – CAD ELEKTRODY. Ponadto system CAM hyperMILL posiada dedykowane rozwiązania do produkcji elektrod.

Content image

Charakterystyka

Najważniejsze punkty w tworzeniu elektrod

Programista wybiera powierzchnie, które mają zostać poddane drążeniu w geometrii elementów. Moduł tworzy odpowiednie elektrody bezkolizyjne, co oznacza, że w razie potrzeby automatycznie zapewnia przedłużenie powierzchni elektrod i wyprowadzenie surowca i uchwytów. Bezproblemowe przenoszenie do systemu hyperMILL® opiera się na geometrii, a także na informacjach technologicznych. Programista wybiera elektrody, które mają być zaprogramowane i rozpoczyna programowanie przy użyciu dostępnych technologii. Jeśli dostępne są makra obróbki, programowanie odbywa się automatycznie.

Moduł do projektowania elektrod

  • Praca na powierzchniach i bryłach
  • Automatyczne przedłużanie geometrii elektrody
  • Markery pomiarowe elektrody
  • Automatyczne obliczanie półfabrykatu i unikanie korozji
  • Odniesienie elektrody jako fazy lub promienie
  • Automatyczna definicja kolorystyki i warstwy dla indywidualnych obszarów elektrody

Moduł elektrody w hyperCAD-S gwarantuje proste programowanie

Moduł CAD ELEKTRODY jest zintegrowany z systemem CAM hyperMILL. CAM wspiera programistę poprzez własne okno dialogowe z typem funkcji podczas programowania elektrod. Wszystkie ważne dane technologiczne są przenoszone bezpośrednio z modułu CAD ELEKTRODY w hyperCAD-S do informacji o cechach obiektu, co upraszcza programowanie i pozwala uniknąć błędów. Proces ten może być częściowo lub w pełni zautomatyzowany przy użyciu makr obróbczych.

Główne funkcjonalności modułu ELEKTRODY:

  • Wyświetlanie minimalnej odległości żebra dla właściwego wyboru frezowania
  • Przenoszenie danych technologicznych
  • Programowanie parametrów na podstawie informacji o geometrii
  • Kompleksowe opcje automatyki
Zadzwoń
338221067