hyperMILL® 2021.2 oferuje wiele nowych funkcji, które upraszczają i przyspieszają Twoje codzienne zadania.

Programowanie za pomocą hyperMILL 2021.2 staje się coraz szybsze, a oprogramowanie stało się również bardziej przyjazne dla użytkownika. Jednym z przykładów jest wygodne i bezpieczne wyświetlanie odnośnych danych geometrycznych w poszczególnych strategiach. Ważne udoskonalenia, takie jak „Tryb powierzchni o wysokiej precyzji” i „Płynne nakładanie”, zapewniają jeszcze bardziej wszechstronne zastosowanie naszych strategii 3-osiowych i 5-osiowych. Dzięki wyróżnieniu BEST FIT hyperMILL® umożliwia wyrównanie komponentów za naciśnięciem jednego przycisku. Nowa metoda gwarantuje wysoce wydajne i bezpieczne ruchy dla centrów obróbczych z tunelem maszynowym.


Frezowanie rowków teowych na modelu 3D. 

Od teraz można używać również frezu typu Woodruuf. Geometria narzędzia jest w pełni odwzorowana w hyperMILL dzięki czemu jest używana zarówno do obliczeń oraz symulacji.


3D Równoodległa

Od teraz można dodatkowo zdefiniować obszar frezowania dzięki krzywym ograniczającym. Umożliwia to ukierunkowaną obróbkę indywidualną obszaru modelu. Aby uzyskać jednolite przejścia można użyć opcji ” Płynne zachodzenie” Dzięki czemu generowane ścieżki nakładają sie na ograniczające krzywe i umożliwia stworzenie powierzchni bez żadnego zauważalnego przejścia.


Obróbka 3D ISO

Od teraz strategia pozwala na zastosowanie wielu krzywych ograniczających tak aby zezwolić użytkownikowi na obróbkę różnych obszarów w jednym zadaniu. Można teraz wybrać kilka krzywych ograniczających aby precyzyjniej ograniczyć obróbkę.


Równoodległa 5-osiowa

Podobnie jak w przypadku obróbki 3-osiowej, obszar frezowania można teraz dodatkowo zdefiniować dla strategii 5-osiowej, wybierając krzywe ograniczające. Pozwala to na ukierunkowaną obróbkę poszczególnych obszarów na powierzchni.


Optymalizacja ruchu G1

Optymalizator wykrywa naruszenia ograniczeń osi, a następnie optymalizuje sekwencje ruchu. Znajdź nowe rozwiązanie w granicach osi i kontynuuj obróbkę. Tutaj ruchy zbliżania się i wycofywania są płynnie połączone ze ścieżkami narzędzi i sprawdzane pod kątem kolizji. Następnie automatyczne optymalizuje program NC


Indywidualny wybór bazy

Można teraz zdefiniować pochodzenie specyficzne dla użytkownika na liście zadań dla wyjście w programie NC. W tym celu, gdy „Origin ID” jest zaznaczone, początek można wybrać z listy lub można wprowadzić dowolny parametr początku, taki jak G56. To sprawia, że łatwiej pracować równolegle nad wieloma projektami lub też z kilkoma programistów podczas korzystania z maszyny wirtualnej.


Broszura informacyjna: 

hyperMILL 2021.2. Co nowego w 2021.? PDF

Oprogramowanie CAM: hyperMILL 2021.2 

Zobacz również

Czym się kierować wybierając obrabiarkę do obróbki 5 osiowej?
kalendarz

Czym się kierować wybierając obrabiarkę do obróbki 5 osiowej?

Coraz większą rolę w procesach wytwarzania odgrywają urządzenia do obróbki 5-osiowej. Na czym polega obróbka 5-osiowa i czym należy się kierować przy wyborze obrabiarki 5-osiowej?

Kształcenie umiejętności CAD/CAM – dlaczego warto inwestować w kursy?
kalendarz

Kształcenie umiejętności CAD/CAM – dlaczego warto inwestować w kursy?

Na jakie korzyści mogą liczyć właściwie przeszkoleni pracownicy i firmy, które ich zatrudniają? Dowiedz się także, jak wyglądają kursy CAD/CAM organizowane przez naszą firmę CAM Technology!

Od rysunków 2D do trójwymiarowego modelowania CAD: Ewolucja projektowania dla przemysłu motoryzacyjnego
kalendarz

Od rysunków 2D do trójwymiarowego modelowania CAD: Ewolucja projektowania dla przemysłu motoryzacyjnego

Zastosowanie systemów CAD w przemyśle motoryzacyjnym pozwoliło na lepszą integrację między różnymi dziedzinami inżynierii, takimi jak mechanika, elektronika czy aerodynamika.