Zintegrowane systemy CAD/CAM są wykorzystywane w wielu branżach, również w sektorze automotive. Służą do modelowania różnych części, wykonywania złożeń, przeprowadzania analizy konstrukcyjnej oraz opracowywania symulacji poszczególnych procesów technologicznych. Systemy CAD/CAM mogą znacząco podnieść efektywność i wydajność pracy – dlatego obecnie są nieodłącznym narzędziem dla niemal każdego przedsiębiorstwa z tej branży.

Wykorzystanie systemów CAD/CAM w przedsiębiorstwach z branży automotive

Systemy CAD/CAM są stosowane nie tylko przez największe koncerny samochodowe, lecz także małe firmy, które dopiero wchodzą na rynek. Współczesne oprogramowanie tego typu oferuje inżynierom i programistom CNC szeroki zakres nowych możliwości. To sposób, by wspomóc procesy konstrukcyjne i sterowanie produkcją, jak również umożliwić efektywne zarządzanie dokumentacją techniczną. Głównym celem wykorzystania systemów CAD/CAM jest przede wszystkim skrócenie czasu realizacji projektów, jak również zmniejszenie kosztów projektowania i planowania.

Integracje CAD dla oprogramowania hyperMILL CAM

Integracje CAD dla oprogramowania hyperMILL CAM

Sprawdź jakie korzyści daje integracja CAD

Zintegrowane systemy CAD współpracujące z systemami CAM wspomagają pracowników na wszystkich etapach projektowania określonego wyrobu. Inżynierowie otrzymują pełną dokumentację konstrukcyjną z rysunkami zestawieniowymi i wykonawczymi. Pełna asocjacja z modelem CAD jest gwarantowana przez cały czas. Oznacza to że zmiany dokonane w danych CAD powodują bezstratną i automatyczną aktualizację poleceń CAM wraz z przeliczeniem ścieżek narzędzia. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie ich od momentu powstania koncepcji aż do wytworzenia elementu na maszynie.

Najważniejsze zalety integracji systemów CAD i CAM

Zintegrowane oprogramowanie CAD i CAM jest stosowane zarówno w branży automotive, jak i w innych gałęziach przemysłu. Do najważniejszych zalet takiej integracji należy przede wszystkim znajomość środowiska programistycznego oraz ciągłość przepływu pracy, która pozwala na uniknięcie błędów i daje  możliwość automatycznego generowania kodu NC na podstawie danych geometrycznych danej części oraz wykonanie symulacji obróbki przed wysłaniem programu na obrabiarkę. Dodatkowo warto podkreślić łatwość w doborze optymalnych parametrów technologicznych oraz możliwość generowania kodów bez konieczności zatrzymywania pracy obrabiarki. To z kolei skutecznie zmniejsza koszty produkcji poprzez zredukowanie czasu przerw do minimum.

oprogramowanie CAD hyperCAD-S

Sprawdź zastosowanie oprogramowania CAD/CAM od hyperMILL

Profesjonalne oprogramowanie CAD/CAM stworzone z myślą o Przemyśle 4.0

Zintegrowane systemy CAD/CAM – przykłady zastosowania w branży automotive

Zintegrowane systemy CAD/CAM w przedsiębiorstwach z branży automotive mogą pełnić wiele istotnych funkcji. Z tego względu są obecnie szeroko stosowane przez cały światowy rynek motoryzacyjny. Programy wspomagające projektowanie wykorzystywane są przede wszystkim do tworzenia modeli części w wersji 3D oraz wykonywania rysunków wykonawczych i złożeniowych. Dzięki nim możliwe jest przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej, która jest niezbędna do poprawnego przygotowania rzeczywistego produktu. Programy typu CAM zostały z kolei zaprojektowane z myślą o szybkim programowaniu modeli oraz automatycznym opracowywaniu kodów sterujących obrabiarkami CNC.

Konstrukcyjne i technologiczne przygotowanie produkcji

Przygotowanie produkcji danej części samochodowej zazwyczaj dzieli się na trzy podstawowe etapy – przygotowanie konstrukcyjne, technologiczne oraz organizacyjne. Systemy CAD/CAM oferują wsparcie dla pierwszych dwóch.

Konstrukcyjne przygotowanie produkcji obejmuje szereg prac, których efektem ma być powstanie pełnej dokumentacji technicznej. Pierwszym etapem jest przeanalizowanie rynku, perspektyw sprzedaży i aktualnych trendów. Następnie należy opracować stosowne założenia konstrukcyjne. Na tym etapie dobiera się materiały, wymiary części i podstawowe właściwości eksploatacyjne. Kolejnym krokiem jest przygotowanie projektu wstępnej konstrukcji, a następnie jego uszczegółowienie, czyli uwzględnienie obliczeń wytrzymałościowych oraz specyfikacji cech poszczególnych materiałów. Następnym etapem jest budowa prototypu, a ostatnim – wykonawczy projekt całej konstrukcji.

Druga część procesu przygotowania produkcji polega natomiast na opracowaniu procesów technologicznych dla wszystkich komponentów, które zawarto w dokumentacji technicznej. Konieczne jest zaprojektowanie poszczególnych operacji, a także ustalenie ich kolejności. Należy dobrać odpowiednią obrabiarkę, stanowisko i narzędzia.

Zalety stosowania systemów CAD/CAM w branży automotive

Powszechna dostępność systemów CAD/CAM sprawia, że zarówno konstruowanie nowych rozwiązań, jak i programowanie maszyn służących do ich wytworzenia jest proste w realizacji i skuteczne. Zintegrowane systemy wspierające projektowanie i wytwarzanie nie tylko ułatwiają pracę, lecz także otwierają szereg nowych opcji. Ważnym atutem takiego oprogramowania jest także możliwość wykonania wszystkich operacji niezbędnych do przygotowania produkcji w obrębie jednego systemu komputerowego.

Zobacz również

Modelowanie układów montażowych za pomocą systemów CAD
kalendarz

Modelowanie układów montażowych za pomocą systemów CAD

Gwałtowny rozwój technik komputerowych ma wpływ na wiele dziedzin gospodarki, jednak najistotniejszą rolę odgrywa w procesach produkcyjnych i technologicznych, w tym na branżę inżynierską.

Wykorzystanie technologii CNC z wsparciem oprogramowania CAM CAD do produkcji drewnianych elementów konstrukcyjnych
kalendarz

Wykorzystanie technologii CNC z wsparciem oprogramowania CAM CAD do produkcji drewnianych elementów konstrukcyjnych

Pogoń za konkurencją i konieczność szybkiego zaspokajania potrzeb rynku oraz optymalizacja kosztów wytwarzania wymuszają nowoczesne podejście do produkcji w każdej firmie.

Co nowego w hyperMILL 2024?
kalendarz

Co nowego w hyperMILL 2024?

hyperMILL® łączy teraz CAD i CAM pod jedną nazwą (zamiast hyperCAD®-S), konsolidując w ten sposób „CAD dla CAM” na przyszłość.