Branża przemysłowa rozwija się w tempie tak dynamicznym, że dla dowolnych obrabiarek sterowanych numerycznie czy też innych narzędzi skrawających nie stanowi już wyzwania stworzenie obiektu o dowolnym, nawet najbardziej specyficznym kształcie. Dużym wsparciem jest oczywiście zaawansowany system komputerowego wspomagania obróbki. Ten jednak nie mógłby zostać uznany za efektywny, gdyby nie swoisty łącznik pomiędzy obrabiarką i systemem. Mowa tu o elemencie zwanym – postprocesor.

System CAM – integralny element procesu produkcyjnego

Zdecydowana większość procesów produkcyjnych realizowanych przez firmy zajmujące się mniej lub bardziej specyficznymi aspektami i segmentami rynku nie są w stanie wyobrazić sobie realizowania swoich podstawowych zadań i procesów biznesowych bez użycia zaawansowanych obrabiarek sterowanych numerycznie. Ich rola i popularność wzrasta wraz ze wzrostem poziomu skomplikowania wytwarzanych obiektów. By jednak sprostać wymaganiom klientów, względem nie tylko jakości, ale też kosztów, niezbędny jest dodatkowy element, jakim jest wdrożenie systemów CAM

System CAM daje firmie potencjał do tworzenia dowolnych kształtów obiektów, które są ograniczone jedynie przez naszą wyobraźnię. To jednak, co można uznać za potencjalne ograniczenie, to kwestia konwersji operacji zaprojektowanej w systemie CAD do procesu fizycznego, który musi zostać wykonany przez dane urządzenie – w naszym przypadku obrabiarkę. Każdy system CAM dysponuje nieco innym programem tłumaczącym – postprocesorem, którego wybór w dużej mierze determinuje nie tylko kwestie bezpieczeństwa produkcji, ale też kosztów i jakości wykonywanych detali. Dlatego też przed finalnym wdrożeniem następuje konfigurowanie postprocesorów bezpośrednio przy obrabiarce, do której został stworzony.

oprogramowanie CAD hyperCAD-S

Sprawdź oprogramowanie CAM dla Przemysłu 4.0

hyperMILL to profesjonalne oprogramowanie CAM

Czym jest postprocesor? 

Zanim przejdziemy dalej, zatrzymajmy się na chwilę na pojęciu postprocesora i upewnijmy się, że faktycznie rozumiemy jego ideę. Dla przykładu ścieżki narzędzia obliczane przez oprogramowanie CAM hyperMILL są niezależnie od maszyny i sterownika. Postprocesory wykonane przez OPEN MIND generują na podstawie tych danych program NC.

To, co istotne to zakres działania, postprocesory są specjalnie dopasowane do zadań produkcyjnych, maszyny i rodzaju sterowania. Z jednej strony, można lepiej wykorzystać inteligencję odpowiedniego sterowania (np. cykle sterowania, korekcja ścieżki, powtarzanie części programu i wolne płaszczyzny pracy). Z drugiej strony, każdy klient otrzymuje rozwiązanie idealnie dopasowane do jego procesów produkcyjnych.

Konfigurowanie postprocesorów – dostępne rozwiązania

Na rynku na przestrzeni lat zwiększyła się liczba możliwości, w ramach których użytkownik jest w stanie skonfigurować dany postprocesor według własnych wymagań. Rozwiązanie najpowszechniejsze i najprostsze to oczywiście modyfikowanie istniejącego postprocesora dostarczonej przez twórcę systemu CAM. 

Inne rozwiązania to oczywiście możliwość samodzielnego stworzenia odpowiedniego postprocesora do danej maszyny o dowolnym sterowania lub skorzystanie z jednej z wielu ofert gotowego postprocesora, który został już stworzony przez inne podmioty dostępne na rynku.

Należy jednak mieć świadomość, że proces generowania kodu jest wielowymiarowy i bezpośrednio wynikający z wariantu, w jakim postprocesor został opracowany. Przykład najprostszej modyfikacji postprocesora dla podstawowej obrabiarki być może nie stanowi dużego wyzwania. Jeśli jednak firma wykorzystuje obrabiarki wieloosiowe to najczęściej jest to wykonywane z pomocą firm trzecich, które dysponują gotowymi postprocesorami do danej obrabiarki i sterowania. To wygodne wyjście, które zwiększa stabilność całego procesu i gwarantuje pewność generowania bezkolizyjnych ścieżek narzędzia.

Integracje CAD dla oprogramowania hyperMILL CAM

Integracje CAD dla oprogramowania hyperMILL CAM

Sprawdź jakie korzyści daje integracja CAD

Postprocesor – jak wygląda jego dopasowanie?

Postprocesory są specjalnie dopasowane do zadań produkcyjnych, maszyny i rodzaju sterowania. Z jednej strony, można lepiej wykorzystać inteligencję odpowiedniego sterowania (np. cykle sterowania, korekcja ścieżki, powtarzanie części programu i wolne płaszczyzny pracy). Z drugiej strony, każdy klient otrzymuje rozwiązanie idealnie dopasowane do jego procesów produkcyjnych.

hyperMILL® oblicza ścieżki neutralne, takie jak ścieżki narzędzia niezależne od maszyny i sterownika. Postprocesory z OPEN MIND Technologies generują na podstawie tych obliczeń własne programy NC. Uwzględnia to wiele różnic w maszynach i sterownikach oraz indywidualne wymagania każdego klienta. Postprocesory, które są specjalnie dopasowane do zadań produkcyjnych, maszyny i typu sterownika, są najlepszym warunkiem efektywnego sterowania procesami obróbczymi. Znanych nam typów obrabiarek oraz wsparcie cykli wbudowanych i technologicznych dla obrabiarek. 

Zobacz również

Co nowego w hyperMILL 2024?
kalendarz

Co nowego w hyperMILL 2024?

hyperMILL® łączy teraz CAD i CAM pod jedną nazwą (zamiast hyperCAD®-S), konsolidując w ten sposób „CAD dla CAM” na przyszłość.

Zastosowanie oprogramowania CAD/CAM w tworzeniu materiałów stomatologicznych
kalendarz

Zastosowanie oprogramowania CAD/CAM w tworzeniu materiałów stomatologicznych

Dzięki oprogramowaniu CAD CAM można przede wszystkim przygotować bardzo precyzyjne modele elementów, a następnie przeprowadzać różne analizy i testy

Oprogramowanie CAD CAM od hyperMill – Co wyróżnia nasz produkt na rynku
kalendarz

Oprogramowanie CAD CAM od hyperMill – Co wyróżnia nasz produkt na rynku

Oprogramowanie CAM i CAD hyperMILL to rozwiązanie dla programistów CNC poszukujących profesjonalnego oprogramowania do obróbki 2D, 3D i 5-osiowej.