Komponenty produkowane na potrzeby wielu różnych gałęzi przemysłu są coraz bardziej złożone, co stanowi wyzwanie dla wytwórców nowoczesnych części i urządzeń. Kluczem do sukcesu jest profesjonalnie przygotowany model cyfrowy, który umożliwia zaawansowaną ocenę funkcjonalności urządzenia. Cel ten można osiągnąć przy pomocy modelowania bryłowego. Wówczas niezbędnym wsparciem jest odpowiedni system CAD, a na kolejnym etapie nowoczesny program CAM dostosowany do specyfiki i potrzeb konkretnej firmy.

Model produktu w wersji cyfrowej

Nowoczesne systemy CAD/CAM pozwalają tworzyć zaawansowane projekty, od których zależą kolejne etapy całego przedsięwzięcia. Powstający w nich model cyfrowy to nie tylko efektowna reprezentacja produktu. Obraz konstruowany przy pomocy specjalistycznego programu CAD odgrywa kluczową rolę w działaniach o charakterze analitycznym (np. przy analizie kinematycznej), jest podstawą do sprawdzenia wydajności produktu i pozwala na przygotowanie niezbędnej technicznej dokumentacji. Istnieją różne sposoby konstruowania modeli, a wybór określonego rozwiązania powinien być dostosowany do specyfiki tworzonych części. Wśród owych rozwiązań największą popularnością cieszy się modelowanie bryłowe.

Modelowanie bryłowe – charakterystyka

Modelowanie bryłowe jest jedną z metod modelowania części. Pozwala skonstruować dokładną, najbardziej realną wizualizację detalu. Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość kształtowania przedmiotu w niemalże nieograniczony sposób. Modelowanie bryłowe, w odróżnieniu od modelowania powierzchniowego, nie jest odpowiednim rozwiązaniem w sytuacji, gdy konstruowany model charakteryzuje się dużą złożonością. Jednak na potrzeby realizacji zamysłu konstrukcyjnego – w kontekście sposobu działania produktu, modelowanie bryłowe to najbardziej adekwatne rozwiązanie.

Sposoby modelowania bryłowego w CAD/CAM

Modelowanie bryłowe w systemie CAD/CAM może odbywać się na kilka różnych sposobów. Wszystko zależy od efektów, jakie mają zostać uzyskane.

Modyfikacja właściwości modelu

Jednym z wariantów modelowania bryłowego jest modyfikacja właściwości utworzonego modelu cyfrowego. Proces ten może się odbywać na potrzeby załamywania krawędzi, konstruowania otworów i nie tylko. W wyniku tej metody powstają nowe cechy modelu. Oczywiście ich właściwości odpowiadają dowolnie określonym parametrom, które definiują ostateczny kształt kolejnych cech konstruowanego elementu.

Obracanie profilu

System CAD umożliwia również błyskawiczne i intuicyjne obracanie profilu. Jest to jeden ze sposobów na wygenerowanie bryły. Jak to wygląda w praktyce? Dobrym przykładem jest obrót trójkąta prostokątnego. Odpowiednie obrócenie go względem przyprostokątnej poskutkuje utworzeniem stożka.

Wyciąganie profilu

Innym sposobem na stworzenie modelu bryłowego jest wyciągnięcie profilu. Odbywa się to w stosunku do określonego uprzednio odcinka, który jest prostopadły względem profilu. W rzeczywistości wygląda to następująco. Po wprowadzeniu w programie CAD pożądanych parametrów można dokonać na przykład wyciągnięcia profilu kwadratu względem odcinka (prostopadłego), co prowadzi do wygenerowania sześcianu.

CAD/CAM, czyli kompleksowe CNC

Praca w nowoczesnym systemie CAD i programowanie CAM to procesy, które składają się na kompleksowy CNC (Computerized Numerical Control), czyli sterowanie numeryczne z wykorzystaniem komputera. To w CAD powstają zaawansowane modele cyfrowe, które następnie służą jako podstawa produkcji komponentów za pośrednictwem systemu CAM.

Nowoczesne systemy CAM są wyposażone w szereg innowacyjnych funkcji, pozwalając na obróbkę 5-osiową, a także w wariantach 2D i 3D. Automatyzacja produkcji możliwa dzięki Computer Aided Manufacturing pozwala zaoszczędzić czas i zadbać o wysoką jakość konstruowanych wyrobów.

oprogramowanie CAD hyperCAD-S

Sprawdź oprogramowanie CAM dla Przemysłu 4.0

hyperMILL to profesjonalne oprogramowanie CAM

Podsumowanie

Większy stopień komplikacji tworzonych elementów i produkcja na szeroką skalę wiążą się z podwyższonymi kosztami i wymagają dużych zasobów czasowych. Dlatego efekt końcowy jest często wynikiem interdyscyplinarnej współpracy, która odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania CAD/CAM. Oczywiście moduły systemu należy dopasować do indywidualnych potrzeb firmy. Systemy CAD/CAM stwarzają ogromne możliwości w zakresie modelowania. Wariant bryłowy pozwala na weryfikację zasadności pierwotnych założeń, co umożliwia sprawdzenie przyszłej funkcjonalności tworzonego elementu. Dzięki odpowiednio przeprowadzonej procedurze modelowania bryłowego, ryzyko na dalszych etapach rozwoju produktu ulega istotnej redukcji.

Sprawdź również:

Zobacz również

Modelowanie układów montażowych za pomocą systemów CAD
kalendarz

Modelowanie układów montażowych za pomocą systemów CAD

Gwałtowny rozwój technik komputerowych ma wpływ na wiele dziedzin gospodarki, jednak najistotniejszą rolę odgrywa w procesach produkcyjnych i technologicznych, w tym na branżę inżynierską.

Wykorzystanie technologii CNC z wsparciem oprogramowania CAM CAD do produkcji drewnianych elementów konstrukcyjnych
kalendarz

Wykorzystanie technologii CNC z wsparciem oprogramowania CAM CAD do produkcji drewnianych elementów konstrukcyjnych

Pogoń za konkurencją i konieczność szybkiego zaspokajania potrzeb rynku oraz optymalizacja kosztów wytwarzania wymuszają nowoczesne podejście do produkcji w każdej firmie.

Co nowego w hyperMILL 2024?
kalendarz

Co nowego w hyperMILL 2024?

hyperMILL® łączy teraz CAD i CAM pod jedną nazwą (zamiast hyperCAD®-S), konsolidując w ten sposób „CAD dla CAM” na przyszłość.