Odpowiednie przygotowanie produkcji, począwszy od planowania koncepcyjnego, przez stworzenie doprecyzowanie procesu produkcji aż po alokowanie zasobów i pracowników stanowi klucz do zoptymalizowania procesu, który w wielu przedsiębiorstwach determinuje skuteczność i sprawność działania firmy. Dzisiaj jednak żadna firma nie stoi przed tym wyzwaniem sama – zaawansowane technologie zaimplementowane w systemach CAD/CAM wspierają proces przygotowania produkcji w każdym możliwym obszarze.

Cykl życia przygotowania produkcji

Rozwój technologiczny, którego już od kilkunastu lat jesteśmy świadkami, zmienił oblicze nie tylko naszego życia prywatnego, ale i zawodowego, bez względu na branżę, w jakiej działamy. Świetnym przykładem jest branża produkcyjna, która garściami czerpie dziś z dobrodziejstw nowoczesnych systemów informatycznych i oprogramowania wspierającego procesy produkcyjne i przedprodukcyjne.

Przygotowanie produkcji nowego wyrobu, produktu lub rozwiązania ma obecnie ogromne znaczenie dla powodzenia całego projektu. W mocno konkurencyjnym świecie biznesu bardzo istotne jest, by wypuścić produkt pod pewnym względem innowacyjny – czy to atrakcyjny cenowo, jakościowo czy konstrukcyjnie. Dlatego też proces przygotowania produkcji powinien składać się z następujących etapów:

  • stworzenie koncepcji nowego rozwiązania;
  • opracowanie wstępnego projektu produktu;
  • wypracowanie finalnej konstrukcji produktu;
  • podjęcie decyzji o wyborze technologii wykorzystywanej w produkcji;
  • rozpoczęcie produkcji.

Uwzględnienie tych etapów zwiększy szansę na powodzenie finalnego produktu na rynku i zapewni zoptymalizowane wykorzystanie zasobów podczas etapu produkcji.

Integracje CAD dla oprogramowania hyperMILL CAM

Integracje CAD dla oprogramowania hyperMILL CAM

Sprawdź jakie korzyści daje integracja CAD

Komputerowo wspomagane przygotowanie produkcji

Nikogo z nas nie dziwi, że przygotowanie technologii produkcji – zarówno projektu, jak i gotowego prototypu jest obecnie powszechnie wspierane przez systemy komputerowe CAD/CAM. Każdy wspomniany wcześniej etap wykonywany jest w oparciu o zaawansowane modele dostarczane przez takie oprogramowanie.

Przykładem może być sam początek cyklu planowania produkcji. Nasza firma wpadła na nowy pomysł, związany ze stworzeniem nowego wyrobu. Systemy komputerowe w łatwy sposób przeszukują dostępne bazy w zakresie poszukiwania tych samych lub bardzo podobnych rozwiązań, już dostępnych na rynku. Sam proces przygotowania projektu nie jest dzisiaj możliwy, a przynajmniej nie będzie efektywny, jeśli w tym celu nie wykorzystamy funkcjonalności CAD/CAM w zakresie utworzenia realistycznych symulacji, opartych na modelach matematycznych. Systemy CAD/CAM za pomocą modułów tworzenia dokumentacji i modeli 3D pozwolą na szybkie zweryfikowanie, a w razie potrzeby modyfikację założeń.

Systemy CAD/CAM w procesie przygotowania technologii obróbki

Systemy CAD/CAM wykorzystywane powszechnie w branży produkcyjnej znajdują także zastosowanie na etapie samego wyboru technologii. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie było powszechne już w latach 90, jednak z roku na rok producenci starają się zwiększyć przydatność systemu – od modelowania najbardziej skomplikowanych części, przez przenoszenie zaawansowanych modeli danych z systemu CAD do CAM, aż po automatyczne wykonanie poprawek w modelu, których celem jest zmaksymalizowanie efektywności i zminimalizowanie potencjalnych błędów na etapie produkcji.

Każda firma, która wspiera się oprogramowaniem CAD/CAM w wyborze technologii produkcji doskonale wie, jak wielką wagę mają testy. Nowoczesne rozwiązania technologiczne zapewniają możliwość wykonania symulacji procesu obróbki. To kluczowy etap przygotowania produkcji, który pozwoli na dokonanie ostatnich korekt, wprowadzenie odpowiedniej konfiguracji kodu sterującego obrabiarką i wygenerowanie poprawionej dokumentacji technicznej.

Korzyści wynikające z wykorzystania technologii CAD/CAM w przygotowaniu produkcji

Proces przygotowania produkcji to niedoceniany, czasem lekceważony, ale wciąż fundamentalny etap wprowadzania nowego rozwiązania na rynek. Wspomaganie przygotowania produkcji przez nowoczesne systemy klasy CAD/CAM umożliwiają zwiększenie kontroli nad każdym elementem przygotowań, wprowadzają szereg udoskonaleń oraz zaoszczędzają czas, dzięki modułom automatyzującym konkretne czynności, wcześniej wykonywane manualnie.

Dzięki zaimplementowaniu systemu CAD/CAM proces planowania produkcji możemy znacznie skrócić.  Przygotowanie produkcji z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM pozwoli nam już na wstępnym etapie planowania obliczyć czas potrzebny do wykonania poszczególnych zadań, ale również zminimalizować powstawanie braków przy produkcjach jednostkowych jak również seryjnych.

Zobacz również

Modelowanie układów montażowych za pomocą systemów CAD
kalendarz

Modelowanie układów montażowych za pomocą systemów CAD

Gwałtowny rozwój technik komputerowych ma wpływ na wiele dziedzin gospodarki, jednak najistotniejszą rolę odgrywa w procesach produkcyjnych i technologicznych, w tym na branżę inżynierską.

Wykorzystanie technologii CNC z wsparciem oprogramowania CAM CAD do produkcji drewnianych elementów konstrukcyjnych
kalendarz

Wykorzystanie technologii CNC z wsparciem oprogramowania CAM CAD do produkcji drewnianych elementów konstrukcyjnych

Pogoń za konkurencją i konieczność szybkiego zaspokajania potrzeb rynku oraz optymalizacja kosztów wytwarzania wymuszają nowoczesne podejście do produkcji w każdej firmie.

Co nowego w hyperMILL 2024?
kalendarz

Co nowego w hyperMILL 2024?

hyperMILL® łączy teraz CAD i CAM pod jedną nazwą (zamiast hyperCAD®-S), konsolidując w ten sposób „CAD dla CAM” na przyszłość.