Szerokie wykorzystywanie systemów CAD/CAM do komputerowego projektowania 2D/3D i wspomagania wytwarzania powoduje wzrost zapotrzebowania na unikatowe i innowacyjne rozwiązania umożliwiające coraz wydajniejsze działania programów CAD/CAM oraz implementację różnorodnych funkcji diagnostyczno-sterujących zapewniających poprawę jakości i wydajności procesów projektowania, sterowania i wytwarzania oraz jakości i precyzji wykonania. W przypadku  dużego stopnia skomplikowania kształtu elementu ważne jest, aby ścieżka narzędzia była jak najbardziej optymalna co w efekcie końcowym wpływa na żywotność narzędzi jak i jakość wykonanej powierzchni. Najlepszym rozwiązaniem optymalizujący ten proces jest odpowiednie wybranie strategii oraz systemu CAM.

Zintegrowane środowisko CAD/CAM

Połączenie w jeden system programu do komputerowego projektowania CAD z programem do komputerowego wspomagania wytwarzania CAM to odpowiedź na rosnące wymagania rynku związane z szybkością przygotowania i realizacji projektu oraz wysoką jakością i precyzją wykonania produktu.

Celem integracji jest zapewnienie bezpośredniego, dwustronnego przepływu informacji między modułami CAD i CAM, w wyniku którego zmiany w projekcie modelu oddziałują automatycznie na zmiany w procesie wykonawczym, a informacje dostarczane z procesu wykonawczego modyfikują lub dostarczają danych do modyfikacji modelu elementu.

Parametryzacja, obiekty elementarne i inteligentne obrabiarki CNC

W celu optymalizacji projektowania obiektów 3D wykorzystuje się parametryzację właściwości obiektu, takich jak wymiary, średnice, itp. Umożliwia to szybkie projektowanie obiektów w oparciu o wcześniejsze, sprawdzone modele różniące się jedynie wielkościami wybranych parametrów.

Obiekty elementarne to podstawowe składniki geometrii, które są używane do tworzenia modeli 2D i 3D. Są to podstawowe kształty i elementy, które składają się na większe konstrukcje. Obiekty elementarne stanowią podstawę konstrukcji w systemach CAD. Mogą być używane do tworzenia bardziej skomplikowanych modeli i realizacji różnych operacji, takich jak przekształcenia, tworzenie wycinków, wyznaczanie odległości itp.

Koncepcja inteligentnej obrabiarki CNC opiera się na ciągłym nadzorze parametrów pracy obrabiarki i reakcji na występujące zdarzenia i poziomy sygnałów z modułów diagnostycznych, polegającej na wprowadzaniu, w czasie rzeczywistym, odpowiednich korekt sygnałów sterujących obrabiarką. Głównym celem stawianym przed inteligentną obrabiarką CNC jest istotne zwiększenie zarówno wydajności systemu, jak też jakości obróbki.

Parametryzacja modeli, biblioteki obiektów elementarnych i koncepcja inteligentnej obrabiarki CNC wymuszają integrację systemów CAD/CAM, aby w pełni i w jak najbardziej efektywny sposób wykorzystać zarówno wcześniej stworzone modele i programy wykonawcze, jak i bieżące zmiany parametrów modelu, programu wykonawczego, użytych technologii, czy narzędzi obróbki.

oprogramowanie CAD hyperCAD-S

Sprawdź oprogramowanie CAM dla Przemysłu 4.0

hyperMILL to profesjonalne oprogramowanie CAM

System CAD/CAM w zintegrowanym środowisku – wpływ i charakterystyka

Wbrew powszechnemu przekonaniu, że model można korygować jedynie sekwencyjnie, zgodnie z historią jego tworzenia, istnieje alternatywa w postaci technologii synchronicznej, w której można modyfikować geometrię bryły bez konieczności poszukiwania w historii modelu pojedynczego szkicu odpowiadającego za konkretny element geometrii. Zaletą takiego rozwiązania jest brak ingerencji w oryginał. W dowolnym momencie można wyłączyć operacje synchroniczne i wrócić do wersji podstawowej. Możliwe jest również wykonanie kopii geometrii i równoległą pracę na niej.

Do cech charakterystycznych dla systemów zintegrowanych należy stosowanie parametryzacji przy tworzeniu modelu. Zmiana wybranych parametrów modelu powoduje automatyczne wygenerowanie programu wykonawczego.

Integracja sprawia, że wszystkie potrzebne informacje związane z modelowaniem elementu i jego wytworzeniem są dostępne w czasie rzeczywistym, bezpośrednio na każdym etapie i nie wymagają dodatkowej konwersji do plików. Zmiany w modelu mogą być natychmiast wykorzystane w procesie wytwarzania, podobnie jak zmiany w technologii wytwarzania mogą być wykorzystane do modyfikacji w modelu wytwarzanego elementu.

Integracja programów CAD/CAM umożliwia elastyczne reagowanie na zmiany konstrukcyjne wytwarzanych obiektów. Bardzo często zachodzi potrzeba wykonania prostych zmian, jak zmiana zaokrąglenia, fazy, długości, czy średnicy elementu, bez przekazania nowego modelu. Technolog/programista ma możliwość skorzystania z różnych metod i technologii, aby w bardzo krótkim czasie wygenerować zmodyfikowany model lub program na nowo.

Rozwój i integracja systemów projektowania i wspomagania komputerowego wpływają bezpośrednio na skrócenie czasu produkcji, umożliwiają szybszą i skuteczniejszą eliminację błędów, a także zapewniają nieustanną poprawę jakości, zaś pośrednio zwiększają zakres i możliwości produkcyjne firmy.

Zobacz również

Modelowanie układów montażowych za pomocą systemów CAD
kalendarz

Modelowanie układów montażowych za pomocą systemów CAD

Gwałtowny rozwój technik komputerowych ma wpływ na wiele dziedzin gospodarki, jednak najistotniejszą rolę odgrywa w procesach produkcyjnych i technologicznych, w tym na branżę inżynierską.

Wykorzystanie technologii CNC z wsparciem oprogramowania CAM CAD do produkcji drewnianych elementów konstrukcyjnych
kalendarz

Wykorzystanie technologii CNC z wsparciem oprogramowania CAM CAD do produkcji drewnianych elementów konstrukcyjnych

Pogoń za konkurencją i konieczność szybkiego zaspokajania potrzeb rynku oraz optymalizacja kosztów wytwarzania wymuszają nowoczesne podejście do produkcji w każdej firmie.

Co nowego w hyperMILL 2024?
kalendarz

Co nowego w hyperMILL 2024?

hyperMILL® łączy teraz CAD i CAM pod jedną nazwą (zamiast hyperCAD®-S), konsolidując w ten sposób „CAD dla CAM” na przyszłość.