Popularność systemów CAD/CAM, a co za tym idzie powszechność ich wykorzystania sprawiają, że zarówno samo oprogramowanie, jak i powiązane z nim procesy podlegają ciągłym zmianom i modyfikacjom mającym na celu ich dalszy rozwój. Skrócenie czasu realizacji procesów na etapie projektowo-konstrukcyjnym i wytwórczym, optymalizacja kosztów wytwarzania i zużycia materiałów i narzędzi oraz stały wzrost jakości wykonania wymuszają zmiany nie tylko na poszczególnych etapach realizacji, ale przede wszystkim w stopniu zintegrowania systemów CAD/CAM w procesie produkcji.

Systemy CAD/CAM – istota skutecznego oprogramowania

W procesie integracji programów komputerowych z zakresu konstruowania CAD i wytwarzania CAM zorientowanych na określoną klasę środków technicznych istotną rolę pełnią uniwersalne programy i systemy oprogramowania CAD/CAM. Pełnią one rolę swoistego spoiwa, łączącego ze sobą wyspecjalizowane programy CAD i CAM co ułatwia ich współdziałanie.

Kolejne źródło integracji procesów projektowo-konstrukcyjnych i wykonawczych stanowią uporządkowane zbiory lub biblioteki danych w formie bloków, w których określonym sektorom odpowiadają określone rodzaje danych.

Jeszcze innym źródłem integrującym samo środowisko konstruktorów i technologów są sieci komputerowe, poprawiające w znacznym stopniu jakość komunikowania się i współdziałania.

oprogramowanie CAD hyperCAD-S

Sprawdź oprogramowanie CAM dla Przemysłu 4.0

hyperMILL to profesjonalne oprogramowanie CAM

Integracja systemów CAD i CAM – co warto wiedzieć?

Z integracją systemów CAD/CAM wiążą się różne rozwiązania i koncepcje związane zarówno z projektowaniem, jak i wytwarzaniem produktów. Spośród nich warto wymienić parametryzację i standaryzację projektów, koncepcję inteligentnych obrabiarek CNC, czy koncepcję obiektów elementarnych.

Parametryzacja i standaryzacja

W procesie projektowania obiektów 3D wykorzystuje się parametryzację właściwości obiektu, takich jak wymiary, średnice, itp. Zapewnia to szybkie i optymalne projektowanie obiektów w oparciu o wcześniejsze, sprawdzone modele różniące się jedynie wielkościami wybranych parametrów.

Inteligentne obrabiarki CNC

Inteligentna obrabiarka CNC zapewnia ciągły nadzór parametrów pracy i reaguje na występujące zdarzenia i poziomy sygnałów pochodzące z modułów diagnostycznych. Jej zadaniem jest wprowadzanie, w czasie rzeczywistym, odpowiednich korekt sygnałów sterujących obrabiarką czego efektem jest istotne zwiększenie wydajności systemu i jakości obróbki.

Obiekty elementarne

Obiekty elementarne to jednostki przechowujące dane, umożliwiające przekazywanie informacji przez sieć i wykonywanie pewnych usług, które realizują ogólne założenia systemu. Pod tym pojęciem mieszczą się zarówno części przedmiotu generowane przez pewien rodzaj obróbki, jak też części przedmiotu posiadające pewną istotność wytwarzania, sparametryzowane obiekty geometryczne z wariantami procesów technologicznych, formy geometryczne zdeterminowane narzędziem i kolejnością procesu obróbki, grupy obiektów geometrycznych, itp. Obiekty elementarne przechowują informacje zarówno dla systemów CAD, jak i CAM.

Metody integracji procesu projektowego, konstrukcyjnego i wytwórczego.

Integracja procesów projektowych, konstrukcyjnych i wytwórczych jest procesem złożonym i zależy od wielu czynników:

 • posiadanych środków technicznych i specyfiki produkcji,
 • posiadanego oprogramowania i systemów komputerowych,
 • doświadczenia w zakresie projektowania, wytwarzania i obsługi systemów CAD i CAM.

Przy wyborze metod integracji należy uwzględniać następujące kryteria:

 • maksymalne wykorzystanie informacji konstrukcyjnej w procesie przygotowania wytwarzania,
 • maksymalne wykorzystanie informacji uzyskanych w procesie przygotowania wytwarzania na etapie projektowo-konstrukcyjnym,
 • minimalizacja różnorodności konstrukcji oraz procesów technologicznych, szczególnie wynikających z subiektywnych odczuć konstruktorów i technologów,
 • minimalizacja redundancji informacji,
 • standaryzacja i parametryzacja sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych oraz procesów technologicznych,
 • przeniesienie jak największego zbioru informacji z procesu konstrukcyjnego do procesu przygotowania wytwarzania bezpośrednio lub za pośrednictwem bibliotek,
 • łączenie sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych i procesów technologicznych w bloki programowe,
 • stosowanie programów komputerowych CAD/CAM integrujących działania konstruktorów i technologów,
 • wykorzystanie relacyjnych baz danych.

Integracja procesu projektowego, konstrukcyjnego i wytwórczego to w dzisiejszych czasach konieczność prowadząca do poprawy realizacji procesów produkcyjnych, a tym samym poprawy konkurencyjności firmy na rynku.

oprogramowanie CAD hyperCAD-S

Sprawdź oprogramowanie CAD dla przemysłu

hyperCAD-S to profesjonalne oprogramowanie CAD stworzone z myślą o CAM

Zobacz również

Czym się kierować wybierając obrabiarkę do obróbki 5 osiowej?
kalendarz

Czym się kierować wybierając obrabiarkę do obróbki 5 osiowej?

Coraz większą rolę w procesach wytwarzania odgrywają urządzenia do obróbki 5-osiowej. Na czym polega obróbka 5-osiowa i czym należy się kierować przy wyborze obrabiarki 5-osiowej?

Kształcenie umiejętności CAD/CAM – dlaczego warto inwestować w kursy?
kalendarz

Kształcenie umiejętności CAD/CAM – dlaczego warto inwestować w kursy?

Na jakie korzyści mogą liczyć właściwie przeszkoleni pracownicy i firmy, które ich zatrudniają? Dowiedz się także, jak wyglądają kursy CAD/CAM organizowane przez naszą firmę CAM Technology!

Od rysunków 2D do trójwymiarowego modelowania CAD: Ewolucja projektowania dla przemysłu motoryzacyjnego
kalendarz

Od rysunków 2D do trójwymiarowego modelowania CAD: Ewolucja projektowania dla przemysłu motoryzacyjnego

Zastosowanie systemów CAD w przemyśle motoryzacyjnym pozwoliło na lepszą integrację między różnymi dziedzinami inżynierii, takimi jak mechanika, elektronika czy aerodynamika.