Współczesny rynek produkcji wymusza wykorzystanie nowoczesnych narzędzi wspomagania procesów projektowania, modelowania i przygotowania produkcji. Wynika to z potrzeby optymalizacji czasu i kosztów wytwarzania na każdym etapie procesu produkcyjnego, począwszy od zlecenia zamówienia, aż po jego realizację. Systemy CAD/CAM wspomagające procesy projektowania i wytwarzania są dziś powszechnie stosowane nie tylko w dużych, zaawansowanych technologicznie zakładach przemysłowych, ale w równym stopniu w małych i średnich firmach, wśród których znajdują się m. in. producenci maszyn i urządzeń rolniczych. Systemy CAD/CAM są szczególnie przydatne przy projektowaniu wyrobów i procesów obróbki realizowanych z wykorzystaniem obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Systemy CAD/CAM w procesie przygotowania produkcji

Pierwszy etap procesu wytwarzania to zaprojektowanie szkicu 2D i stworzenie modelu 3D w programie CAD. Powstały w ten sposób wirtualny model zostanie w kolejnym etapie wczytany i wykorzystany przez systemy CAM. Modele 3D, w zależności od użytego oprogramowania, mogą być tworzone za pomocą modelowania bezpośredniego jak i parametrycznego. Nowoczesne systemy projektowania CAD wykorzystują najczęściej modelowanie oparte o geometrię bryłową, w której elementami konstrukcyjnymi są krawędzie i powierzchnie.

Przy wyborze systemu projektowania CAD należy uwzględnić asocjatywność projektowanej ścieżki narzędzia z modelem CAD. Jest to istotny parametr umożliwiający bezbłędne przejęcie geometrii przez systemy CAM bez względu na to, w jakim systemie CAD został opracowany model. Dzięki asocjatywności wprowadzenie zmian w projekcie przez program CAD powoduje automatyczną zmianę geometrii modelu i kształt ścieżki narzędzia w programie CAM. Asocjatywność ścieżki narzędzia to cecha szczególnie istotna w przypadku firm realizujących zlecenia o podobnej specyfice produktów jednak różnorodnych wymiarach detali.

Specyfikacja procesu przygotowania produkcji maszyn rolniczych

Specyfika konstrukcji maszyn i urządzeń rolniczych często wymaga stosowania modułów projektowania i wytwarzania elementów konstrukcyjnych z blach i kształtowników. Do projektowania części z blach niezbędny jest szereg funkcji specjalistycznych upraszczających do minimum wykonywanie typowych operacji konstrukcyjnych spotykanych przy projektowaniu elementów blaszanych, np. tworzenie odgięć, narożników, reliefów, itp.

Systemy komputerowe często zawierają biblioteki typowych wykrojników i tłoczników, które można modyfikować. Na dowolnym etapie procesu projektowania można wykonać rozwinięcie modelu z blachy. Przy generowaniu rozwinięć program posługuje się specjalnym narzędziem, które śledzi poprawność tworzonego rozwinięcia. i ostrzega, gdy fragmenty rozwinięcia nakładają się na siebie wzajemnie, otwór wykonany wykrojnikiem znajduje się zbyt blisko krawędzi gięcia lub zastosowany promień gięcia jest mniejszy niż minimalny promień gięcia dla danego rodzaju materiału.

O ile typowe rozwiązania konstrukcyjne połączeń elementów rurowych nie sprawiają większych kłopotów, to wykreślenie rozwinięć elementów wykonanych z blachy łączących się ze sobą w bardziej nietypowy sposób wymaga dużego nakładu pracy. Trudność stanowi zarówno zaprojektowanie nietypowego połączenia, jak i wykonanie rozwinięcia takich elementów.

Narzędzia wspomagające proces przygotowania produkcji maszyn rolniczych

Powszechna komputeryzacja nie ominęła przemysłu maszyn rolniczych. Od lat komputerowe systemy CAD/CAM przygotowania produkcji są wykorzystywane do tworzenia modeli, konstruowania i modyfikowania szablonów oraz odpowiedniego stopniowania, projektowania i optymalizacji konstrukcji nośnych. Oprogramowanie CAD/CAM jest wykorzystywane do przebiegu procesu wspomagania gospodarką magazynową oraz wytwarzania silosów zbożowych, specjalistycznych maszyn, czy narzędzi rolniczych.

Różne programy CAD/CAM dla maszyn CNC przeznaczone do wspomagania procesu wycinania i kształtowania elementów z blachy na prasach numerycznych i obsługujących wszystkie funkcje, zapewniające automatyczny dobór i repozycję narzędzi we wspomaganiu procesu wycinania na numerycznie sterowanych wycinarkach laserowych, plazmowych, wodnych, routerach i innych maszynach wycinających. Ponadto umożliwiają one optymalizację rozłożenia części na arkuszach z blachy. Ważną zaletą programów jest możliwość łączenia w celu uzyskania odpowiednich zestawów funkcjonalnych przeznaczonych do wykonania konkretnych zadań.

Znane systemy komputerowe CAD/CAM stanowią bardzo elastyczne rozwiązania, z powodzeniem realizujące potrzeby firm produkujących maszyny i urządzenia rolnicze, a jednocześnie spełniają podstawowe wymagania techniczno-technologiczne.

oprogramowanie CAD hyperCAD-S

Sprawdź zastosowanie oprogramowania CAD/CAM od hyperMILL

Profesjonalne oprogramowanie CAD/CAM stworzone z myślą o Przemyśle 4.0

Zobacz również

System wspomagania procesów konstruowania i wytwarzania
kalendarz

System wspomagania procesów konstruowania i wytwarzania

Systemy CAD/CAM znajdują zastosowanie już nie tylko w samych procesach produkcyjnych. Współczesne urządzenia sterowane numerycznie to już nie tylko frezarki, ale także sterowane numerycznie prasy, różnego typu wycinarki (wodne, laserowe), skanery laserowe, czy drukarki 3D.

Systemy CAD/CAM w projektowaniu pracy systemów technicznych
kalendarz

Systemy CAD/CAM w projektowaniu pracy systemów technicznych

Programy CAD/CAM odgrywają kluczową rolę w projektowaniu pracy systemów technicznych. Oprogramowanie tego typu zapewnia inżynierom i projektantom nieocenione wsparcie w […]

Metody integracji procesu projektowego, konstrukcyjnego i wytwórczego z wykorzystaniem systemu CAD/CAM
kalendarz

Metody integracji procesu projektowego, konstrukcyjnego i wytwórczego z wykorzystaniem systemu CAD/CAM

Popularność systemów CAD/CAM, a co za tym idzie powszechność ich wykorzystania sprawiają, że zarówno samo oprogramowanie, jak i powiązane z […]