Systemy CAD/CAM to systemy wspomagania procesów konstruowania i wytwarzania, które są obecne na rynku od wielu lat. Ich znaczenie, zastosowanie i rozwój wydają się niezagrożone, gdyż doskonale wpisują się w nowoczesne koncepcje takie, jak Internet Rzeczy, Przemysł 4.0, czy sztuczna inteligencja. Jednym z przejawów rozwoju systemów CAD i CAM jest ich integracja. Nowoczesne oprogramowanie CAD/CAM zapewnia coraz szerszą, dwustronną wymianę danych pomiędzy procesami projektowo-konstrukcyjnymi i procesami wytwarzania.

Czwarta rewolucja przemysłowa, czyli Przemysł 4.0?

Przemysł 4.0 nazywany często czwartą rewolucją przemysłową, to koncepcja opisująca złożone procesy transformacji technologicznej i organizację produkcji obejmujące integrację łańcucha wartości, wprowadzanie modeli biznesowych oraz cyfryzację procesów i usług. Łańcuch wartości opisuje całościowo zakres usystematyzowanych działań niezbędnych do opracowania produktu lub usługi oraz obejmuje badanie i rozwój, projektowanie, zaopatrzenie w surowce, funkcje produkcyjne, marketing i dystrybucję z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb dostawców surowców, nabywców końcowych, wsparcia technicznego, biznesowego i finansowego. Przemysł 4.0 wykorzystuje nowe technologie cyfrowe, zasoby danych i komunikację sieciową zapewniając współpracę ludzi, maszyn i urządzeń.

Czym jest Internet Rzeczy?

Internet Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) to nowoczesna koncepcja, w której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty, w sposób pośredni lub bezpośredni, gromadzą, przetwarzają lub wymieniają między sobą dane za pośrednictwem sieci komputerowych, internetu itp. Podstawowym zastosowaniem Internetu Rzeczy jest automatyzacja, sterowanie, pomiary, monitorowanie i analiza danych w procesach przemysłowych i technologicznych.

Systemy komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania

Proces integracji programów komputerowych z zakresu konstruowania CAD i wytwarzania CAM sprawia, że istotną rolę pełnią uniwersalne systemy oprogramowania CAD/CAM łączące ze sobą wyspecjalizowane programy CAD i CAM i ułatwiające ich współdziałanie. Integracja procesów projektowych, konstrukcyjnych i wytwórczych zależy od wielu czynników, głownie od posiadanych środków technicznych i specyfiki produkcji, oprogramowania i systemów komputerowych oraz doświadczenia w zakresie projektowania, wytwarzania i obsługi systemów CAD i CAM.

Z integracją wiążą się różne rozwiązania i koncepcje związane zarówno z projektowaniem, jak i wytwarzaniem produktu. W procesie projektowania obiektów 3D stosuje się parametryzację właściwości obiektu, takich jak wymiary, średnice, itp. Zapewnia to szybkie i optymalne projektowanie obiektów w oparciu o wcześniejsze, sprawdzone modele różniące się jedynie wielkościami wybranych parametrów.

Zastosowanie w procesach CAM inteligentnych obrabiarek CNC umożliwia ciągły nadzór parametrów pracy i reakcję na występujące zdarzenia oraz poziomy sygnałów dostarczanych przez moduły diagnostyczne. Umożliwia to wprowadzanie, w czasie rzeczywistym, odpowiednich korekt sygnałów sterujących obrabiarką czego efektem jest istotne zwiększenie wydajności systemu i jakości obróbki. Informacje uzyskane w ten sposób jednocześnie mogą modyfikować sam program wykonawczy CAM np. modyfikację optymalnej ścieżki lub wyboru właściwego narzędzia do obróbki, jak też bezpośrednio oddziaływać na modyfikowanie samego projektu CAD.

oprogramowanie CAD hyperCAD-S

Sprawdź zastosowanie oprogramowania CAD/CAM od hyperMILL

Profesjonalne oprogramowanie CAD/CAM stworzone z myślą o Przemyśle 4.0

Części przedmiotu generowane przez pewien rodzaj obróbki, jak też części przedmiotu posiadające pewną istotność wytwarzania, sparametryzowane obiekty geometryczne z wariantami procesów technologicznych, formy geometryczne zdeterminowane narzędziem i kolejnością procesu obróbki, grupy obiektów geometrycznych, itp. stanowiące tzw. obiekty elementarne przechowują informacje wykorzystywane przez systemy CAD, jak i CAM. Stąd już tylko krok, aby dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji nie tylko wspomaganie wytwarzania, ale również projektowanie mogły być automatycznymi i w pełni autonomicznymi procesami realizowanymi w czasie rzeczywistym, bez udziału człowieka, a jego rola ograniczała się jedynie do zdalnego monitorowania i wizualizacji procesów produkcyjnych dzięki oprogramowaniu SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition).

Zastosowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego w projektowaniu technicznym

Systemy CAD/CAM znajdują zastosowanie już nie tylko w samych procesach produkcyjnych. Ma na to wpływ nie tylko integracja systemów komputerowych i nowe technologie, ale również nowoczesny sprzęt i jego możliwości. Współczesne urządzenia sterowane numerycznie to już nie tylko frezarki, ale także sterowane numerycznie prasy, różnego typu wycinarki (wodne, laserowe), skanery laserowe, czy drukarki 3D. Urządzenia te są dodatkowo wyposażone w różne czujniki i urządzenia pomiarowe dostarczające niemal w czasie rzeczywistym informacje dotyczące nie tylko stanu realizacji procesu, ale również parametrów technicznych wytwarzanego elementu i samego urządzenia. Odpowiednie oprogramowanie komputerowe zapewnia ciągły nadzór i bezpośrednią komunikację pomiędzy wszystkimi elementami procesu produkcyjnego oraz powiązanymi z nim procesami takimi, jak gospodarka magazynowa, logistyka, analiza potrzeb rynku, itp.

Zobacz również

Zastosowanie programów CAD w projektowaniu
kalendarz

Zastosowanie programów CAD w projektowaniu

Oprogramowanie CAD/CAM zapewnia kompleksowe wsparcie procesów dla firm produkcyjnych. To ważny czynnik w konkurencyjnym świecie przemysłu, gdzie innowacje i efektywność odgrywają kluczową rolę dla podmiotów, które chcą sprostać wyzwaniom współczesnego rynku.

Czym jest technologia Digital Twin ?
kalendarz

Czym jest technologia Digital Twin ?

Digital Twin to technologia polegająca na stworzeniu Cyfrowego Bliźniaka, czyli wirtualnego odpowiednika rzeczywistego modelu lub procesu fizycznego realizowanego w czasie […]

Systemy CAD/CAM w projektowaniu pracy systemów technicznych
kalendarz

Systemy CAD/CAM w projektowaniu pracy systemów technicznych

Programy CAD/CAM odgrywają kluczową rolę w projektowaniu pracy systemów technicznych. Oprogramowanie tego typu zapewnia inżynierom i projektantom nieocenione wsparcie w […]