Gwałtowny rozwój technik komputerowych ma wpływ na wiele dziedzin gospodarki, jednak najistotniejszą rolę odgrywa w procesach produkcyjnych i technologicznych, w tym na branżę inżynierską. Deski kreślarskie, ołówki, rapidografy, suwaki logarytmiczne i kalkulatory poszły w zapomnienie, a w ich miejsce nastąpił dynamiczny rozwój oprogramowania wspomagającego pracę projektantów i konstruktorów. Obok systemów wspomagania projektowania (CAD) i wytwarzania (CAM) coraz powszechniej zastosowanie znajdują systemy CAE (ang. Computer Aided Engineering), czyli komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Jest to trend zauważalny na rynku już od dłuższego czasu i wszystko wskazuje na to, że nie tylko będzie się on utrzymywał, ale jego znaczenie będzie stale wzrastało.

Co oznaczają CAD, CAM, CAE i łańcuchy wymiarowe?

CAD (ang. Computer Aided Design – projektowanie wspomagane komputerowo) jest oprogramowaniem, które umożliwia tworzenie projektów 2D, 3D, dokumentacji technicznej, obliczeń i ich analizę podstawową stanowiącym główne narzędzie wspomagające projektowanie w większości firm projektowych.

CAM (ang. Computer Aided Manufacturing – komputerowe wsparcie wytwarzania) to wykorzystanie oprogramowania i maszyn sterowanych komputerowo (numerycznie) w celu automatyzacji i optymalizacji procesu produkcyjnego.

CAD/CAM to systemy komputerowe przeznaczone do projektowania i wytwarzania obiektów służące zarówno do projektowania produktów, jak i do programowania procesów produkcyjnych, w szczególności obróbki CNC.

CAE  (ang. Computer Aided Engineering – inżynieria wspomagana komputerowo) to wykorzystanie oprogramowania komputerowego do symulacji wydajności opartej na fizyce procesu w celu ulepszenia projektów produktów lub pomocy w rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych. Zadaniem CAE jest wspomaganie w projektowaniu wyrobów i procesów technologicznych. Obejmuje ono symulację, walidację i optymalizację produktów, procesów i narzędzi produkcyjnychTypowy proces CAE składa się z etapów przetwarzania wstępnego, rozwiązywania i przetwarzania końcowego. Najpierw modeluje się geometrię, właściwości fizyczne i środowisko projektu. Następnie model jest rozwiązywany z wykorzystaniem analizy matematycznej jego fizyki bazowej. Ostatnia faza (postprocessing) to przedstawiane wyników procesu.

Łańcuch wymiarowy to zbiór wymiarów mierzonych względem współrzędnej zerowej na rysunku lub szkicu. Są one wymiarami orientacyjnymi i nie można zmieniać ich wartości, ani używać do sterowania modelem. Łańcuch wymiarowy jest mierzony od ustalonej w pierwszej kolejności osi. W zależności od orientacji wybieranych punktów  łańcuch wymiarowy może być poziomy lub pionowy. Możliwe jest wymiarowanie do krawędzi, wierzchołków oraz łuków – ich środków, a także punktów minimalnych i maksymalnych. Przy dodawaniu łańcuchów wymiarowych można stosować wymiarowanie względem punktów środkowych.

Na czym polega modelowanie układów montażowych za pomocą systemów CAD?

Opracowanie konstrukcji modelu fizycznego wymaga przeprowadzenia szeregu prac projektowo-konstrukcyjnych i opracowania nowej metodyki ich prowadzenia. Sprawdzenie poprawności zaprojektowanego modelu przestrzennego układu montażowego, opracowanie modeli parametrycznych części i złożeń, analiza kolizji elementów mechanizmu w ruchu, modyfikacje konstrukcji w celu uniknięcia kolizji oraz wizualizacja, w tym animacja, stanowią bardzo istotne elementy modelowania.

Postęp w rozwoju zintegrowanych systemów CAD/CAE do projektowania oraz obliczeń i analiz inżynierskich stwarza doskonałe narzędzia i niespotykane dotąd możliwości kreowania i analizy projektowanych maszyn i urządzeń oraz całych układów technicznych. Nowoczesne systemy CAD/CAE o cechach inżynierii wirtualnej umożliwiają wykonywanie prac naśladujących działania rzeczywiste; jak wyciąganie i zaginanie wyrobów z blachy, spawanie konstrukcji stalowych, montaż części maszyn na różnych etapach wytwarzania. Do modelowania bryłowego mechanizmu najczęściej wykorzystywane jest oprogramowanie SolidWorks, natomiast do obliczeń i analizy kinematycznej SolidWorks Motion – hyperMILL jest zintegrowane z oprogramowaniem SolidWorks 3D CAD. Zintegrowany system CAD/CAE urzeczywistnia ideę modelowania wirtualnego układów fizycznych, a jednocześnie zmniejsza liczbę prototypów. Możliwość przeprowadzenia analizy dokładności wzajemnego położenia elementów układu montażowego w oparciu o przestrzenne łańcuchy wymiarowe, mające kluczowe znaczenie w ich projektowaniu to bardzo cenna cecha. Wykorzystanie przestrzennych łańcuchów wymiarowych, zapisywanych w postaci modeli CAD, zapewnia weryfikację projektu przestrzennego układu montażowego oraz analizę wzajemnego położenia łączonych w procesie montażu elementów, dokładności wymiarów i kształtów elementów składowych układu oraz luzów połączeń ruchomych.

Wirtualny układ montażowy tworzy się w oparciu o geometrię konstruktywną CAD zgodnie z opracowanym przestrzennym łańcuchem wymiarowym. Stworzenie takiego układu umożliwia przeprowadzenie badań symulacyjnych montażu z uwzględnieniem niedokładności wymiarowej i kątowej wykonania jego elementów oraz niedokładności pozycjonowania napędów manipulatora montażowego. Pozwala to m.in. na zakreślanie torów montażowych wybranych punktów charakterystycznych układu, w tym obszarów roboczych manipulatorów montażowych oraz badanie dokładności pozycjonowania i warunków montowalności w montażu automatycznym z uwzględnieniem dokładności wykonania łączonych części i podzespołów. Umożliwia też przeprowadzanie symulacji kinematycznej i dynamicznej układu montażowego, analizę kolizji w ruchu oraz wykrywanie stref kontaktu łączonych części, a także określenie wpływu dokładności ruchu silników napędzających ruchome elementy układu montażowego na dokładność pozycjonowania.

Korzyści wynikające ze stosowania modelu analitycznego mogą być duże, gdyż zapewniają dokonanie bardzo wnikliwej oceny tworzonych konstrukcji układów technicznych oraz zmniejszenie nakładów finansowych na tworzenie różnego rodzaju prototypów przez ich całkowitą lub częściową eliminację.

Integracje CAD dla oprogramowania hyperMILL CAM

Integracje CAD dla oprogramowania hyperMILL CAM

Sprawdź jakie korzyści daje integracja CAD

Co w dziedzinie CAD/CAM i CAE oferuje firma CAM Technology?

CAM Technology dostarcza zarówno nowoczesne zintegrowane oprogramowanie cad /cam, wykorzystujące najnowsze technologie i innowacyjne rozwiązania oraz od wielu lat zajmuje się ich wdrożeniami w firmach.

Oprogramowanie CAM hyperMILL to profesjonalny program CAM do obróbki w 2D, 3D i w 5-osiach przeznaczone dla programistów CNC. CAM hyperMILL umożliwia m.in. optymalne wykorzystanie możliwości nowoczesnych frezarek zarówno 5 osiowych jak i 6 osiowych. Obróbka 5-stronna charakteryzuje się najwyższym stopniem skomplikowania elementów oraz zapewnia znacznie większą precyzję ich wykonania, z racji eliminacji konieczności zmian zamocowania obrabianych elementów. hyperMILL CAM można zintegrować z dwoma wiodącymi programami CAD, jakimi są  Autodesk® Inventor® i SolidWorks

Oprogramowanie CAD hyperMILL to nowy i unikalny system CAD dla programistów CAM.  Do jego zalet należą łatwość do nauki i znaczne przyspieszenie programowania procesów NC. Jest  ono niezbędnym narzędziem dla inżynierów umożliwiającym wydajną, ekonomiczną i bezpieczną realizację coraz bardziej wymagających zadań związanych ze stale rosnącą złożonością wytwarzanych komponentów. Oprogramowanie CAD hyperMILL ułatwia i przyśpiesza pracę przy programowaniu obróbki materiałów, eliminuje błędy konstrukcyjne. Sprawia też, że projektowanie i tworzenie opisów technicznych nigdy nie było prostsze. Dlatego umów się na prezentację już dziś! https://camtechnology.pl/kontakt/

FAQ

Jakie są zalety integracji oprogramowania CAM z systemem CAD? +
Programiści CAM mogą pracować w znanym im środowisku programistycznym. Ciągły przepływ pracy pozwala na uniknięcie błędów. Obróbka NC nie wymaga skomplikowanego importu, eksportu lub tłumaczenia plików modeli.
Co wyróżnia program cam hyperMILL? +
Oprogramowanie CAM wykorzystuje inteligentne strategie obróbki CNC, które optymalizują ścieżki narzędzi i redukują czas obróbki elementu. Oprogramowanie CAM hyperMILL pozwoli na przyspieszenie produkcji niezależnie od stopnia jej skomplikowania.
Do obróbki jakich materiałów sprawdzi się oprogramowanie cam hyperMILL? +
Stal, aluminium, oraz wszelkie rodzaje stopu metalu.

Zobacz również

Wykorzystanie technologii CNC z wsparciem oprogramowania CAM CAD do produkcji drewnianych elementów konstrukcyjnych
kalendarz

Wykorzystanie technologii CNC z wsparciem oprogramowania CAM CAD do produkcji drewnianych elementów konstrukcyjnych

Pogoń za konkurencją i konieczność szybkiego zaspokajania potrzeb rynku oraz optymalizacja kosztów wytwarzania wymuszają nowoczesne podejście do produkcji w każdej firmie.

Co nowego w hyperMILL 2024?
kalendarz

Co nowego w hyperMILL 2024?

hyperMILL® łączy teraz CAD i CAM pod jedną nazwą (zamiast hyperCAD®-S), konsolidując w ten sposób „CAD dla CAM” na przyszłość.

Zastosowanie oprogramowania CAD/CAM w tworzeniu materiałów stomatologicznych
kalendarz

Zastosowanie oprogramowania CAD/CAM w tworzeniu materiałów stomatologicznych

Dzięki oprogramowaniu CAD CAM można przede wszystkim przygotować bardzo precyzyjne modele elementów, a następnie przeprowadzać różne analizy i testy