Oprogramowanie CAM hyperMILL do obróbki w 5-osiach

Frezowanie w 5-osiach aktualnie jest jedną z najtrudniejszych metod obróbki CNC, natomiast oprogramowanie CAM hyperMILL OPEN MIND całkowicie upraszcza ten proces. Oprogramowanie umożliwia programistom szybkie i przede wszystkim łatwe generowanie 5-osiowych programów NC. A to wszystko przy krótszych czasach obróbki, zwiększonej niezawodności procesu, a także wysokiej jakości wykończenia powierzchni.

Wydajne, bezbłędne i szybkie programowanie w 5-osiach

Dzięki oprogramowaniu CAM hyperMILL programowanie w 5-osiach nie jest czasochłonne, mylące ani zawodne. Podkreślmy, że innowacyjna 5-osiowa technologia OPEN MIND wyróżnia się na tle innych rozwiązań. Zawdzięcza to prostemu i przyjaznemu programowaniu. Jednak to nie wszystko, dodatkowymi atutami oprogramowania CAM hyperMILL jest niezawodny i inteligentny algorytmom, który pozwala na wykrywanie i unikanie kolizji.

Wyznaczające trendy strategie 5-osiowe od hyperMILL

Profesjonalne oprogramowanie CAM hyperMILL do obróbki w 5-osiach przyniesie znaczne oszczędności czasu. Dodatkowo umożliwi zmniejszenie zużycia narzędzi, a tym samym zwiększając dokładność obróbki. Dzięki płynnym strategiom obróbki hyperMILL gwarantuje opłacalną i wysoce produktywną produkcję.

Niekiedy trudne elementy, takie jak wysokie i strome ściany, wymagają różnych nachyleń narzędzi w precyzyjnie określonych obszarach frezowania. Natomiast oprogramowanie CAM hyperMILL z łatwością oblicza takie części.

hyperMILL 5AXIS – 5-osiowa symultaniczna obróbka

5-osiowa symultaniczna obróbka z hyperMILL 5AXIS opiera się na frezowaniu za pomocą narzędzia pochylonego. Dzięki oprogramowaniu CAM hyperMILL proces obróbki jest szybszy, wyniki na powierzchni są lepsze. Dodatkowo programowanie zostało usprawnione i mniej skomplikowane. Dzięki łatwemu programowaniu z automatycznym sprawdzaniem i unikaniem kolizji technologia od hyperMILL, może być również rozwiązaniem dla standardowych zadań frezowania.

Szczegóły dotyczące frezowania 5-osiowego

 • Łatwe programowanie do zastosowań frezarskich z orientacją indeksowaną.
 • Dostarczanie procesu dzięki sprawdzonej, w pełni zautomatyzowanej kontroli kolizji i unikaniu.
 • Dostępnych jest wiele strategii przechyłu: 3 + 2, automatyczne indeksowanie i 5-osiowa płynna obróbka.
 • Znane strategie 3D, takie jak obróbka na poziomie Z lub obróbka resztkowa zostały rozszerzone o obróbkę 5-osiową.
 • Dostępne są szerokie spektrum strategii obróbki powierzchni, wnęk i zadań planowania obróbki maszyn.
 • Wszystkie strategie 5-osiowe są dostępne w interfejsie hyperMILL®.
 • 5-osiowa obrabiarka zgrubna i wykończeniowa z przesunięciem kształtu dla prostego i oszczędzającego czasu programowania powierzchni kształtowych i owiniętych.

Oprogramowanie CAM hyperMILL – pełna automatyzacja z kontrolą kolizji

Warunkiem wstępnym (nie tylko dla niezawodnej obróbki 5-osiowej) jest niezawodna kontrola i unikanie kolizji. hyperMILL wykrywa kolizje i zapewnia skuteczne rozwiązania w zakresie jej unikania. W pełni zautomatyzowane zabezpieczenie oferuje szereg strategii. Bezkolizyjny kąt narzędzia jest obliczany automatycznie dla symultanicznej obróbki 5-osiowej.

W zależności od kinematyki maszyny, użytkownik może zdecydować, która oś obrotu powinna być traktowana priorytetowo w celu uniknięcia kolizji. Jeśli podczas obliczeń dochodzi do kolizji, w obróbce 3D lub podczas obliczania ścieżki 5 osiowej to ścieżka ta jest anulowana i ruchy narzędzia z kolizjami są pomijane, a następnie frezowanie jest wykonywane przy użyciu większych długości narzędzi lub zmodyfikowanych kątów narzędzia. Podczas obróbki zgrubnej ścieżki mogą być przesuwane poprzecznie, co pozwala na większe głębokości obróbki.

Oprogramowanie może przewidzieć wydłużenie lub zmniejszenie długości narzędzia, aby zoptymalizować parametry obróbki przy jednoczesnym zapewnieniu bezkolizyjnych ścieżek narzędzia

Sprawdź czy oprogramowanie hyperMILL do obróbki 5-osiowej jest dla Ciebie

Strategie pochylenia narzędzia w 5-osiowej obróbce za pomocą oprogramowania CAM hyperMILL

hyperMILL to oprogramowanie CAM, które oferuje 5-osiowe frezowanie ze stałym kątem nachylenia narzędzia. Charakteryzuje się również automatycznym indeksowaniem i 5-osiową symultaniczną obróbką.

Wieloosiowe indeksowanie ze stałym nachyleniem narzędzia w obróbce w 5-osiach

Oprogramowanie CAM umożliwia przesuwanie i pochylanie płaszczyzny roboczej, co pozwala na obróbkę części z różnych kierunków bez konieczności ponownego mocowania w maszynie CNC. Podczas obróbki 5-osiowej kierunek obróbki odpowiada orientacji narzędzia skrawającego. Natomiast czas programowania jest zredukowany dzięki automatyzacji całego procesu, między innymi funkcjom przekształcania wspierającym przesunięte, a także pochylenie płaszczyzny roboczej.

Frezowanie ze stałą opcją 3+2

W przypadku obróbki 3D z narzędziem pochylonym względem kierunku obróbki można łatwo programować, a także definiować obszary frezowania bez przerw i nakładania się ich na siebie. Dodatkowo dzięki oprogramowaniu CAM sprawdzisz je pod kątem kolizji. Ta strategia zapewnia, że wszystkie obszary są w pełni obliczone.

Automatyczne indeksowanie

Dla obrabiarek, które nie umożliwiają pełnego 5-osiowego frezowania symultanicznego alternatywą jest automatyczna obróbka 3+2. Obróbka dużej powierzchni wymaga różnych kątów pochylenia narzędzia, które mogą być programowane i frezowane w jednej operacji. Funkcja automatycznego indeksowania w oprogramowaniu CAM hyperMILL analizuje zakres obróbki pod kontem pochylenia narzędzia i dostosowania ścieżki. Dodatkowo umożliwia wykrycie potencjalnych kolizji oprawek, w takim przypadku dany segment ścieżki może zostać automatycznie podzielony na mniejsze segmenty z odpowiadającymi im pozycjami narzędzi.

Symultaniczna obróbka 5-osiowa w oprogramowaniu CAM hyperMILL

Dla konwencjonalnego frezowania 3+2 wydajną alternatywą jest symultaniczna obróbka 5-osiowa. Ciągły ruch narzędzia wokół osi Z jest albo automatycznie obliczany przez oprogramowanie CAM hyperMILL albo obliczany w wyniku zdefiniowanych krzywych pochylenia. hyperMILL umożliwia są automatycznie rozpoznawanie ewentualnych kolizji i unikane poprzez zmianę kąta narzędzia. Zoptymalizowane kąty pochylenia narzędzia poprawiają warunki skrawania podczas frezowania powierzchni.

Oprogramowanie CAM do obróbki 5-osiowej – niezawodne frezowanie i efektywne programowanie głębokich kieszeni

Oprogramowanie CAM hyperMILL oferuje innowacyjne 5-osiowe strategie obróbki kieszeni. Doskonale sprawdzi się do obróbki stromych ścian i głębokich gniazd. Dodatkowo umożliwia one frezowanie i błyskawiczne programowanie wymagających geometrii.

5-osiowa obróbka wykańczająca na stałym Z

Do obróbki stromych powierzchni wysokich stempli lub głębokich kieszeni sprawdzi się 5-osiowa obróbka wykańczająca na stałym Z. W oprogramowaniu CAM hyperMILL jest dostępna strategia automatycznie wykrywa podcięcia oraz dostosowuje kąt pochylenia narzędzia do obrabianego modelu, dzięki temu generuje ścieżki narzędzia płynną spiralą lub na stałym poziomie Z.

 

5 - osiowa obróbka wykańczająca na stałym Z oprogramowanie CAM 5 - osiowa obróbka wykańczająca z indeksacją

 

hyperMILL: 5-osiowa obróbka wykańczająca z indeksacją

Oprogramowanie CAM hyperMILL umożliwia 5-osiową strategii wykończeniowych płaskich lub lekko pochylonych obszarów, podobnie jak w przypadku zadań 3D. Dzięki automatycznemu unikaniu kolizji, jest możliwe frezowanie w pobliżu stromych ścian za pomocą krótkiego narzędzia w jednym kroku. W połączeniu z automatycznym indeksowaniem, strome powierzchnie mogą być obrabiane z zachowaniem najbardziej optymalnej orientacji narzędzia.

5-osiowa obróbka równoodległa

Oprogramowanie CAM hyperMILL umożliwia równoodległą 5-osiową obróbkę wykańczającą, co pozwala na obróbkę powierzchni stromych i płaskich w jednym zadaniu. Strategia obróbki w 5-osiach generuje szczególnie płynne przejścia pomiędzy poszczególnymi ścieżkami narzędzia. W efekcie pomaga ona przedłużyć żywotność narzędzi, a także maszyn oraz zapewnia najlepsze możliwe powierzchnie.

 

5 - osiowa obróbka równoodległa jakie oprogramowanie CAM 5 - osiowe dowolna ścieżka obróbki

 

Obróbka powierzchni pochyłych – 5-osiowe dowolna ścieżka obróbki

5-osiowa obróbka powierzchni pochyłych umożliwia grawerowanie elementów bez kolizji przy użyciu krótkich narzędzi, nawet w pobliżu stromych powierzchni.

5-osiowa obróbka resztek

5-osiowa obróbka resztek oferuje wszystkie opcje obróbki resztek 3D z zastosowaniem 5-osiowych pozycji narzędzi. Automatyczne indeksowanie i symultaniczna obróbka określają pozycje i obszary, które umożliwiają obróbkę przedmiotu w jednej operacji.

 

5 - osiowa obróbka resztek 5 - osiowa obróbka Rework

 

hyperMILL – 5-osiowa obróbka Rework

Obróbka 5-osiowa jest używana do konwersji programów 3D na programy 5-osiowe. Oprogramowanie CAM hyperMILL pozwala na obróbkę narzędziami, które zostały wykluczone z powodu kolizji, jako płynne 5-osiowe zadania obróbcze lub z automatycznie obliczonymi stałymi pozycjami. Dodatkowe wszystkie ścieżki narzędzia 3D i 5-osiowe mogą być również zoptymalizowane w celu poprawy wyników frezowania.

 

Strategie frezowania dla specjalistycznych powierzchni oraz zadań – oprogramowanie CAM hyperMILL dla obróbki 5-osi

Dzięki prostemu oprogramowaniu CAM możliwe jest osiągnięcie najlepszej możliwej jakości powierzchni w krótkim czasie. Obróbka powierzchni, obróbka bokiem narzędzia, obróbka konturów to 5-osiowe strategie, które pozwalają użytkownikom oprogramowania hyperMILL skutecznie rozwiązywać różne zadania produkcyjne.

Obróbka konturów w 5-osiowej strategii obróbki CNC

5-osiowa obróbka konturu jest szczególnie stosowana do kształtów, dla których kąt pochylenia narzędzia określany jest od powierzchni i stosowany do obróbki rowków, krawędzi ciętych, czy grawerowania. Pochylenie narzędzia można dostosować lokalnie, używając opcjonalnych linii synchronizacji. Z tą strategią narzędzie jest poprowadzone po/lub względem krzywej z ustaloną orientacją względem powierzchni.

Dzięki oprogramowaniu CAM hyperMILL geometrie takie jak: rowki, fazy nie muszą być projektowane szczegółowo. Programowanie z zastosowaniem pełnej automatyzacji pozwala na szybsze i wydajniejsze programowanie. Między innymi dzięki automatycznemu wykrywania kolizji i funkcje jej zapobiegające, czynią programowanie tych obróbek łatwym i niezawodnym. Jeśli jest to konieczne, to orientacja narzędzia może zostać zmieniona ręcznie dla obszarów szczególnych.

 

5-osiowa obróbka konturów 5-osiowa obróbka powierzchni

 

Top Milling 5-osiowa obróbka powierzchni

Frezowanie strategią “Top Milling” pozwala na skrócenie czasu obróbki dzięki zastosowaniu większych kroków pomiędzy sąsiednimi ścieżkami. Taka strategia obróbki sprawdzi się w przypadku obróbki dużych i umiarkowanie zakrzywionych powierzchni. Wysoką jakość powierzchni na powierzchniach wklęsłych zapewnia automatycznie dostosowywane kąty nachylenia narzędzi. Oprogramowanie CAM dzięki wielokrotnym krokom osiowym, a także wykrywaniu półfabrykatu, strategia ta może być również stosowana do bardzo efektywnej 5-osiowej obróbki zgrubnej.

5-osiowa obróbka Swarf

Obszar obróbki w kierunku osiowym jest określony przez profil krzywej. Natomiast kąt nachylenia zależy od powierzchni, które mają być obrobione. Dzięki zastosowaniu frezów do obróbki bokiem pozwalana na generalne skrócenie czasu obróbki.

Oprogramowanie CAM hyperMILL umożliwia intuicyjne programowanie, co pozwala w znaczący sposób zredukować czas przygotowania obróbki. Natomiast jakość wygenerowanej ścieżki, pozwala na uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni. Oprogramowanie ma możliwość prowadzenia boku narzędzia stycznie do powierzchni swobodnych.

Funkcja trybu produkcji, pozwala automatycznie obkładać wybraną powierzchnię ścieżkami narzędzia, które są zoptymalizowane pod kontem repozycji. Możliwość zastosowania w cyklu dowolnej geometrii narzędzia, w tym również narzędzi baryłkowych, które mogą zoptymalizować czas samego wykończenia powierzchni nawet do 90%. Intuicyjne i proste programowanie pozwala znacząco skrócić czas przygotowania programu maszynowego a możliwości samego programu, pozwalają w bardzo krótkim czasie otrzymać pewną ścieżkę bez żadnych zaburzeń. Cykl analizuje przygotowany komplet narzędzia i sam dobiera odpowiednie kąty w celu uniknięcia kolizji.

 

5 - osiowa obróbka Swarf 5 - osiowa obróbka kształtowa

 

5-osiowa obróbka kształtowa

Obróbka wykańczająca zakrzywionych, walcowych i spiralnych powierzchni z jednorodnym naddatkiem, gdzie ścieżka obróbki jest zgodna z wybraną powierzchnią prowadzącą, a powierzchnia zatrzymania może być zdefiniowana jako model obróbczy. Możliwość wyboru w cyklu obróbki ścian, dna lub ograniczenia. Pełna analiza modelu, możliwość prowadzenia obróbki wykańczającej dowolnym kształtem narzędzia torus, kula, płaski, swobodna powierzchnia. Możliwość wyboru kilku trybów pracy poprzez tryb repozycji i orientacji narzędzia płaski jak również wokół ustalonej osi. Możliwość automatycznej obróbki ścian, dna lub ograniczenia.

 

 

Kanały: Proste programowanie skomplikowanej geometrii podcięć

5-osiowe oprogramowanie CAM: Pakiet Tube firmy OPEN MIND zapewnia zoptymalizowane strategie frezowania dla kompletnej obróbki kanałów dolotowych.

Pakiet 5-osiowy obróbki kanałów jest przeznaczony do programowania kanałów wlotowych i wylotowych dla silników, jak również wlotów i wylotów kanałów dla pomp i skraplaczy. Na podstawie najprostszych krzywych prowadzących można w sposób płynny obrabiać silnie podcinające się geometrie w jednej operacji. Ponieważ nie ma specjalnych wymagań dotyczących modeli, wszystkie przycięcia i nieciągłości powierzchni mogą być wyeliminowane. Ten łatwy w użyciu pakiet pozwala użytkownikowi na uzyskanie szybkich wyników bez konieczności przeprowadzania czasochłonnych testów. Sprawdzony system kontroli kolizji i zapobiegania kolizjom zapewnia bezpieczne 5-osiowe operacje frezowania.

5 – osiowa zgrubna obróbka kanałów

Dzięki tej strategii, kanały są frezowane w nieprzerwanym procesie obróbki z półfabrykatu. Ta 5-osiowa płynna strategia jest efektywną alternatywą dla obróbki indeksowanej z kilkoma stałymi pochyleniami narzędzia. Spiralne ruchy narzędzia realizowane są w całym zakresie obróbki. Usuwanie materiału może odbywać się od zewnątrz do wewnątrz, jak również od wewnątrz do zewnątrz.

5 - osiowa zgrubna obróbka kanałów 5 - osiowa wykańczająca obróbka kanałów

5 – osiowa wykańczająca obróbka kanałów

Dzięki tej strategii, kanał jest wykańczany spiralną lub równoległą ścieżką narzędzia. Spiralna ścieżka narzędziowa tworzy bezspoinową, wysokiej jakości powierzchnię. Przy obróbce równoległej możliwe jest uniknięcie niepotrzebnych ruchów osi obrotowej.

5 – osiowa obróbka resztek

Dzięki tej strategii, obszary materiału resztkowego są obrabiane w ruchu spiralnym lub równoległym. Obrabiane obszary są opisane za pomocą krzywej referencyjnej. Szerokość obróbki może być ograniczona poprzez zdefiniowanie wartości symetrycznej do krzywej odniesienia.

Oprogramowanie CAM hyperMILL do efektywnego programowania łopatek turbin w obróbce 5-osiowej

5-osiowe oprogramowanie CAM: Pakiet łopatek turbin OPEN MIND zapewnia zoptymalizowane strategie frezowania dla kompletnej obróbki

Pakiet do łopatek firmy OPEN MIND zapewnia zoptymalizowane strategie frezowania dla kompletnej obróbki. Pakiet łopatek zapewnia funkcje automatyzacji pozwalające na generowanie prostych definicji obróbki w niewiarygodnie krótki czasie programowania. Obejmuje on funkcję najlepszego dopasowania dla automatycznego ustawienia optymalnej pozycji startowej dla cyklu obróbki wykańczającej oraz funkcję automatycznej korekcji kąta natarcia dla uniknięcia kolizji czoła narzędzia z powierzchniami wklęsłymi.

3D obróbka zgrubna łopatki

Na podstawie dowolnie zdefiniowanej przygotówki, łopatki są obrabiane z różnych stron.

 

3D obróbka zgrubna łopatki 5 – osiowa obróbka pióra łopatki

 

5 – osiowa obróbka pióra łopatki

Ta strategia służy do wykańczania powierzchni łopatki. Możliwe jest generowanie spiralnych ścieżek narzędzi jako 5-osiowych lub 4-osiowych jednoczesnych operacji obróbki przy użyciu frezów kulowych lub torusowych.

5 – osiowa obróbka Swarf łopatki

Strategia 5-cio osiowa do obróbki przejścia powierzchni łopatki w bandaż, z możliwością określenia tolerancji kształtu i posuwu osiowego. Frezowanie przejścia między powierzchnią łopatki i powierzchnią bandaża można stosować wraz z funkcją (Walcowania promienia). W porównaniu do obróbki promienia łopatki cykl ten generuje więcej ruchu osiowych maszyny. Możliwe jest również określenie wielu głębokości skrawania.

 

5 – osiowa obróbka Swarf łopatki 5 – osiowa obróbka promienia łopatki

 

5 – osiowa obróbka promienia łopatki

Funkcja ta optymalizuje wykończenie na przejściu między piórem, a powierzchnią bandaża na górze lub dnie.

Dodatkowe cykle do obróbki łopatek

Dostępna jest seria strategii 2.5D i 3D do obróbki płaskich powierzchni lub samego zamka łopatki.

Efektywne programowanie i obróbka za pomocą modułu do wirników

5-osiowe oprogramowanie CAM – pakiet obróbki wirników firmy OPEN MIND: tak prosty jak standardowa aplikacja.

Zintegrowane funkcje automatyczne w pakiecie obróbki wirników zmniejszają do minimum liczbę parametrów, które trzeba wprowadzić. Sprawdzona kontrola kolizji gwarantuje bardzo wysoki poziom niezawodności procesu. Zastosowanie solidnych narzędzi pozwala na obróbkę z wysokimi parametrami posuwu.

Obróbka zgrubna wirnika

W cyklu zgrubnym, narzędzie płynne obrabia, począwszy od wstępnie obrobionego materiału lub półwyrobów. Nie jest wymagana czasochłonna symulacja usuwania materiału.

 

Obróbka zgrubna wirnika Obróbka zgrubna wgłębna wirnika

 

Obróbka zgrubna wgłębna wirnika

Zgrubna obróbka wgłębna jest alternatywą, jeśli nie można efektywnie osiągnąć poziomych posuwów przy użyciu długich, wąskich narzędzi. Proces ten pozwala na zastosowanie najbardziej sztywnego narzędzia do obróbki zgrubnej kieszeni pomiędzy łopatkami. Jest ona dostarczana jako moduł opcjonalny.

Obróbka wykańczająca piasty wirnika

Profil ścieżki narzędzia może być dostosowany do aerodynamicznego kształtu piasty wirnika lub do indywidualnych wymagań klienta. Ta strategia obróbki może być również stosowana jako obróbka resztek naddatków łopatek.

 

Obróbka wykańczająca piasty wirnika Obróbka wykańczająca łopatek wirnika

 

Obróbka wykańczająca łopatek wirnika

Ta strategia HSC charakteryzuje się ciągłymi, spiralnymi ruchami obróbczymi z punktowym kontaktem narzędzia. Pozwala to na doskonałe frezowanie nawet bardzo zakrzywionych łopatek głównych jak i pomocniczych wirnika.

Obróbka łopatek bokiem narzędzia

Jeśli powierzchnie łopatki pozwalają na wystarczająco precyzyjną obróbkę bokiem narzędzia, cykl “obróbki bokiem narzędzia” będzie bardzo dobrym wyborem. Dzięki niemu znacząco skraca się czas obróbki. 5-cio osiowe cykle hyperMILL automatycznie obliczają optymalne zagłębianie narzędzia.

 

Obróbka łopatek bokiem narzędzia Obróbka krawędzi łopatki wirnika

 

Obróbka krawędzi łopatki wirnika

Ta strategia obróbki jest stosowana wszędzie tam, gdzie krawędzie natarcia i spływu nie mogą być generowane razem z obszarami przepływu w jednej operacji.

Obróbka resztek

Jest to idealna strategia, gdy promienie pomiędzy piastą a powierzchnią łopatek są różne. Strategia ta ułatwia również obróbkę materiału resztkowego – podstawowy wybór do optymalnej obróbki piasty i łopatki.

Programowanie oraz obróbka form do opon w oprogramowaniu CAM hyperMILL

W pełni zautomatyzowane strategie frezowania i funkcje specjalne dają gwarancję efektywnego i uproszczonego procesu programowania. Pakiet opon w oprogramowaniu CAM hyperMILL umożliwia automatyzację programowania segmentów uzyskując większą wydajność.

Niezależnie od tego, czy stosuje się formy dodatnie czy ujemne – moduł do opon wykona je bardziej ekonomicznie niż kiedykolwiek wcześniej. Zautomatyzowane strategie frezowania i funkcje specjalne gwarantują uproszczony i efektywny proces programowania. Na przykład funkcje są ułatwione dzięki powtarzalnemu układaniu identycznych sekcji opon, które są zwykle definiowane za pomocą modułu. Każdy obszar musi zostać zaprogramowany tylko raz.

Narzędzie do opon kopiuje ścieżki narzędzia do odpowiednich pozycji w oponie. W ten sposób automatyczna generacja segmentów generuje ścieżki narzędzia, które wykraczają poza granice segmentów. Zoptymalizowane ścieżki frezowania znacznie skracają czas obróbki.

5 – osiowa obróbka top milling

Poza szybkim wykańczaniem za pomocą frezów walcowych i torusowych, które pozwalają na duże kroki i przejścia, cykl ten można również wykorzystać do zoptymalizowanej obróbki zgrubnej na wstępnie obrobionym materiale. Narzędzie podąża za krzywizną powierzchni, zapewniając bardziej równomierną pozostałość materiału na wszystkich powierzchniach.

Obróbka zgrubna

Gwarantuje to efektywną pracę z drobnymi obszarami obróbki. Dokładne śledzenie pozostałego materiału na podstawie półfabrykatu, pomaga uniknąć niepotrzebnych ruchów i gwarantuje wysoką niezawodność procesu przy użyciu smukłych narzędzi. Poszczególne operacje obróbcze mogą być wykonywane z różnych kierunków z różnymi ustawieniami.

Zoptymalizowana obróbka 5 – osiowa Swarf cutting

Swarf Cutting pozwala na bardziej efektywną obróbkę powierzchni. Cykl ten bardzo ułatwia frezowanie boków profili i zakończeń naroży wewnętrznych. Możliwe jest również zastosowanie narzędzi stożkowych. Definicja powierzchni obróbczych oraz dna chroni sąsiadujące powierzchnie.

5 – osiowa obróbka resztek

Ostre krawędzie form do opon mogą być precyzyjnie obrobione przy użyciu smukłych narzędzi. Cykl ten rozpoznaje wszystkie nie obrobione obszary materiału, nawet w podcięciu. Obróbka jest wykonywana na wielu segmentach w jednej, bezkolizyjnej operacji. Ponadto, cykl ten generuje szczególnie płynne ruchy.

5 – osiowa obróbka konturu

Przy 5-osiowej obróbce krawędzi i efektywnym programowaniu “lameli”, cykl ten zapewnia wydajną obróbkę z różnymi pozycjami narzędzi w jednym kroku. hyperMILL® łączy w sobie automatycznie poszczególne operacje obróbki ze zoptymalizowanymi ścieżkami i bezkolizyjnym ruchem narzędzia.

 

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie od CAM Technology

Ikona

Intuicyjny interfejs w j. polskim

Ikona

Możliwość przetestowania oprogramowania przez 3 miesiące

Ikona

Wieczysta licencja

Ikona

Roczne wsparcie techniczne

Ikona

Instalacja i wdrożenie oprogramowania u klienta

Poznaj możliwości oprogramowania CAM hyperMILL do obróbki w pięciu osiach.

Skontaktuj się z nami

  Zobacz dostępne rozwiązania

  oprogramowanie cam 2d

  Oprogramowanie CAM dla 2D i 2,5D

  + dowiedz się więcej
  oprogramowanie cam 3D

  Oprogramowanie CAM dla obróbki 3D

  + dowiedz się więcej
  obróbka specjalna cam oprogramowanie

  Oprogramowanie CAM dla obróbki specjalnej

  + dowiedz się więcej
  oprogramowanie CAM do toczenia i frezowania

  Oprogramowanie CAM dla obróbki tokarskiej

  + dowiedz się więcej