Moduł do obróbki tokarskiej z frezowaniem – oprogramowanie CAM hyperMILL

Oprogramowanie CAM hyperMILL millTURN to w pełni funkcjonalny moduł tokarsko/frezarski. W module tym zintegrowane są wszystkie operacje toczenia oraz frezowania. To proste rozwiązanie pozwala na kompleksową obróbkę elementów, które zawierają obszary do toczenia, jak i różne elementy frezarskie.

Wszystkie cykle są oczywiście wyposażone w kontrolę kolizji, z każdej operacji można wygenerować półfabrykat toczenia (2D) oraz półfabrykat frezowania (3D), a następnie użyć go do kolejnych operacji obróbczych. Programowanie troczenia i frezowania odbywa się w tych samych oknach, a generowanie kodu na centrum tokarsko/frezarskie odbywa się oczywiście przy użyciu jednego postprocesora.

3-osiowe płynne toczenie, dzięki oprogramowaniu CAM hyperMILL

Decydując się na oprogramowanie CAM hyperMILL otrzymasz wydajne i precyzyjny moduł do frezowania 3D. Szybka, niezawodna i precyzyjna produkcja prostych i złożonych elementów o wysokiej jakości powierzchni. To właśnie te cechy oprogramowania CAM hyperMILL uczynią Twoją firmę konkurencyjną, jednocześnie zmniejszając koszty i czas produkcji.

Symultaniczna obróbka tokarska – Oprogramowanie CAM hyperMILL dla obróbki 3D

Symultaniczna obróbka 3D zwiększa efektywność toczenia frezarki z głowicą obrotową na trzeciej osi. Dzięki złożonym geometriom detale można obrabiać w jednej operacji, dzięki jednoczesnemu dostosowaniu kąta natarcia podczas toczenia. Linie synchronizacji służą tutaj do sterowania ruchami trzeciej osi, który jest obliczany automatycznie pomiędzy liniami synchronizacji.

Toczenie i frezowanie na jednej maszynie NC – wydajność i precyzja, dzięki oprogramowaniu CAM hyperMILL MILL-TURN

Obróbka toczeniem ma ogromny potencjał w przypadku produkcji określonego asortymentu części. Oprogramowanie CAM hyperMILL MILL-TURN sprawdzi się, gdy typowy frezowany element ma rotacyjnie symetryczny kontur zewnętrzny. Dzięki modułowi toczenia i frezowania nie ma potrzeby ponownego mocowania elementu na drugiej maszynie z uwzględnieniem obróbki jednoostrzowej. Czas produkcji zostaje skrócony i osiągnięta większa precyzja. Dlatego też, ogólnie rzecz biorąc, toczenie frezarskie czyni procesy produkcyjne bardziej ekonomicznymi.

Obróbka z użyciem napędzanych narzędzi

W przypadku obróbki części tokarskich, które wymagają zastosowania cykli frezarskich (obróbka z napędzanymi narzędziami), wszystkie cykle dostępne w hyperMILL mogą być z powodzeniem stosowane. Szeroka baza tych cykli gwarantuje wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych elementów frezarskich na wszelakiego rodzaju centrach tokarsko – frezarskich.

Dostępne strategie obróbki tokarskiej

 • Toczenie i wytaczanie zgrubne
 • Toczenie i wytaczanie wykańczające
 • Zgrubna obróbka rowków
 • Wykańczająca obróbka rowków
 • Obróbka gwintów
 • Operacje wiertarskie
 • Obróbka z użyciem napędzanych narzędzi

Toczenie i frezowanie w jednym interfejsie CAM, dzięki oprogramowaniu hyperMILL MILL-TURN

Biorąc pod uwagę złożoność toczenia i frezowania, oczywistym jest, że stawia to wyższe wymagania programowaniu NC. Z tego powodu oprogramowanie CAM musi umożliwiać bezpieczną, a także wydajną pracę. Moduł obróbki MILL-TURN jest w pełni zintegrowana z oprogramowaniem CAM hyperMILL. Dzięki temu programista NC może używać jednocześnie strategii frezowania/toczenia jak i pozostałych strategii frezowania takich jak 2.5D, 3D i 5-osiowego w jednym interfejsie programu CAM.

Dzięki oprogramowaniu CAM hyperMILL możesz łączyć wszystkie strategie toczenia i frezowania

W hyperMILL nawet wymagające zadania frezowania i toczenia są wygodne do zaprogramowania, dzięki modułowi MILL-TURN Machining. Oprogramowanie CAM hyperMILL umożliwia na łączenie wszystkich strategii toczenia i frezowania. Oznacza to, że programista NC może elastycznie wybierać najlepsze możliwe strategie obróbki.

W pełni zintegrowana baza narzędzi w oprogramowaniu CAM hyperMILL dla obróbki toczenie i frezowanie

Kolejną ogromną zaletą modułu MILL-TURN Machining jest w pełni zintegrowana baza danych narzędzi. Dodatkowymi atutami oprogramowania CAM hyperMILL jest analizowanie stanu magazynowego, kontrola kolizji i postprocesor. Funkcje te mogą być wykorzystywane wspólnie dla wszystkich operacji frezowania i toczenia.

Toczenie z wykorzystaniem płytek wymiennych rollfeed – innowacyjna strategia toczenia w hyperMILL

Oprogramowania hyperMILL posiada innowacyjną strategię toczenia z wykorzystaniem nową płytką do toczenia rollfeed z posuwem tocznym firmy Vandurit. Podczas współpracy powstała doskonale dostosowana strategia toczenia hyperMILL rollfeed,  dzięki której można w krótkim czasie uzyskać nieskazitelne kontury detalu.

Innowacyjność tej metody toczenia polega na sposobie, w jaki krawędź tnąca narzędzia ma kontakt z powierzchnią detalu – która może mieć dowolny kontur. Dzięki dużym promieniom na płytce (od 17 do 19 mm) możliwy jest znacznie większy posuw i większą prędkość skrawania niż w przypadku konwencjonalnych płytek, a także zapewniają wolną od skrętów powierzchnię gotową.

 

Jakie korzyści daje oprogramowanie CAM hyperMILL MILL-TURN?

 • Bezpieczeństwo unikania kolizji we wszystkich cyklach i dla całego elementu,
 • Większa dokładność i krótszy czas ustawiania,
 • Śledzenie narzędzi we wszystkich operacjach: Aktualizacja stanu magazynu narzędziowego jest również obliczana dla wszystkich operacji toczenia i frezowania,
 • Proste zarządzanie narzędziami toczenie i frezowanie w jednym programie NC: Do operacji toczenia i frezowania używany jest wspólny postprocesor,
 • Nie ma potrzeby zmiany środowiska programowania.

Sprawdź czy oprogramowanie hyperMILL do obróbki tokarskiej jest dla Ciebie

Charakterystyka oprogramowania CAM hyperMILL MILL-TURN

 • Postprocesory indywidualnie dopasowane do maszyny, sterowania i zakresu części generowanego kodu NC dla operacji toczenia i frezowania w jednym programie NC,
 • Szeroka oferta dostępnych strategii toczenia i frezowania dla elastycznego programowania aż do złożonych zadań 5-osiowych,
 • Pojedyncze środowisko programowania dla zadań frezowania i toczenia,
 • Prosta definicja narzędzia: Definiowanie płytek za pomocą kodu ISO lub ANSI,
 • Współdzielona baza danych narzędzi do toczenia, wiercenia i frezowania pozwala na znormalizowane zarządzanie narzędziami.

Toczenie i wytaczanie wykańczające w oprogramowaniu CAM hyperMILL MILL-TURN

W oprogramowaniu hyperMILL znaleźć można różne strategie obróbki zgrubnej. Ścieżki narzędzia można tworzyć równolegle do konturu obrabianego, promieniowo lub osiowo względem osi obrabianego detalu. Naddatki mogą być wyznaczone niezależnie dla całego modelu, a także oddzielnie dla osi X i osi Z. Wiele możliwości podejścia i wycofania narzędzia zapewnia bezkolizyjne, gładkie wejścia i wyjścia narzędzia w trakcie obróbki. Jest również możliwość tworzenia w czasie równoległym półfabrykatów do kolejnych operacji toczenia (półfabrykat 2D), a także do operacji frezowania (półfabrykat 3D).

Jeden interfejs oprogramowania CAM dla różnych strategii obróbki

Operacje tokarskie i wytaczanie w oprogramowaniu CAM hyperMILL mogą być wykonywane w tym samym oknie dialogowym. Aby przejść z operacji toczenia do operacji wytaczania należy zaznaczyć tylko jedną opcję, a narzędzie, parametry oraz inne funkcje dostosowywane są do operacji wytaczania. Wszystkie opcje i funkcjonalności (kontrola kolizji, dojazdy i wyjazdy narzędzia, generowanie półfabrykatu itd.) dostępne w toczeniu, działają identycznie w operacjach wytaczania.

Szybkie i wydajne programowanie w oprogramowaniu CAM hyperMILL

Oprogramowanie CAM hyperMILL umożliwia kopiowanie operacji. Dzięki temu operacje toczenia wykańczającego można wykonać na bazie operacji toczenia zgrubnego, co przyspiesza proces programowania. W oprogramowaniu CAM hyperMILL wystarczy jedynie skopiować zadanie toczenia zgrubnego, a następnie w skopiowanym zadaniu wybrać odpowiednią opcję wykańczająca. Następnie program sam dostosuje resztę parametrów skrawania, co ułatwia i przyspiesza cały proces. Dodatkowo oprogramowanie CAM hyperMILL MILL-TURN możliwa jest również obróbka zależna od kąta pochylenia obrabianego obszaru danego elementu. W przypadku obróbki wykańczającej obszarów wytaczanych jest wykonywane podobnie jak w przypadku toczenia.

toczenie i wytaczanie wykańczające w oprogramowaniu CAM hyperMILL Toczenie i wytaczanie wykańczające

Zgrubna i wykańczająca obróbka rowków w oprogramowaniu CAM hyperMILL MILL-TURN

Oprogramowania CAM hyperMILL MILL-TURN posiada wydajne i precyzyjne strategie umożliwiające zgrubną i wykańczającą obróbkę rowków w komponentach toczonych.

Zgrubna obróbka rowków

W modelach toczonych na wszelakiego rodzaju maszynach powszechnie występującym elementem są rowki – promieniowe, osiowe, zewnętrzne i wewnętrzne. W hyperMILL dostępnych jest wiele opcji ułatwiających wykonanie takich elementów. Obróbka zgrubna rowków może być przeprowadzona za pomocą różnych strategii w zależności od potrzeb i preferencji technologa.

zgrubna obróbka rowków w elementach toczonych wykańczająca obróbka rowków w elementach toczonych

Wykańczająca obróbka rowków

Obróbka wykańczająca wszystkich rodzajów rowków może być przeprowadzona z jednego okna dialogowego. Całość rowka może być wykończona w jednym przejściu (wymagane są do tego celu odpowiednie narzędzia) lub w dwóch przejściach – kolejno z prawej i z lewej strony. Możliwości określenia kątów obróbki oraz rodzajów podejścia i wycofania narzędzia, sprawiają że każdy programista jest w stanie dostosować ścieżki do swoich indywidualnych potrzeb.

Toczenie gwintów w oprogramowaniu CAM hyperMILL MILL-TURN

Nacinanie gwintów umożliwia realizację zadania dla pojedynczego lub kliku cylindrycznych, stożkowych, wewnętrznych lub zewnętrznych gwintów, ze stałym skokiem. Realizowane jest cięcie ze stałym wiórem lub stałą wartością X. Nacinanie gwintów jest bardzo proste w definicji i realizowane przez określenie zewnętrznej krawędzi lub wewnętrznej średnicy, jako drogi prowadzenia. Dla indywidualnych wymagań są możliwe odpowiednie regulacje kąta posuwu lub offsetu wykańczającego.

toczenie gwintów w oprogramowaniu CAM hyperMILL

Operacje wiertarskie w oprogramowaniu CAM hyperMILL MILL-TURN

W przypadku operacji wiertarskich wykonywanych na tokarkach zasada programowania ścieżek w hyperMILL pozostaje niezmienna. W operacjach tokarskich programista ma do dyspozycji dokładnie te same cykle co w przypadku operacji frezowania. Można wykonywać wiercenia osiowe, a także wszelakiego rodzaju otwory kątowe czy promieniowe znajdujące się na określonym promieniu.

Operacje wiertarskie w oprogramowaniu CAM hyperMILL MILL-TURN

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie od CAM Technology

Ikona

Intuicyjny interfejs w j. polskim

Ikona

Możliwość przetestowania oprogramowania przez 3 miesiące

Ikona

Wieczysta licencja

Ikona

Roczne wsparcie techniczne

Ikona

Instalacja i wdrożenie oprogramowania u klienta

Sprawdź możliwości oprogramowania CAM hyperMILL do obróbki tokarskiej

Skontaktuj się z nami

  Zobacz dostępne rozwiązania

  oprogramowanie cam 2d

  Oprogramowanie CAM dla obróbki 2D i 2,5D

  + dowiedz się więcej
  oprogramowanie cam 3D

  Oprogramowanie CAM dla obróbki 3D

  + dowiedz się więcej
  oprogramowanie CAM do obróbki w 5 osiach

  Oprogramowanie CAM dla obróbki 5-osi

  + dowiedz się więcej
  obróbka specjalna cam oprogramowanie

  Oprogramowanie CAM dla obróbki specjalnej

  + dowiedz się więcej