Polityka prywatności

CAM Technology > Polityka prywatności

W związku z ochroną danych osobowych i w trosce o zachowanie należytej staranności w procesie budowania dobrych relacji biznesowych, dołożymy wszelkich starań, by postępować z Państwa danymi osobowymi we właściwy sposób. Od 25 maja 2018 roku jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z powyższym pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CAM Technology Sp. z o.o.. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Przybyły 1, tel. (33) 821 10 67, e-mail: lp.ygolonhcetmac@oruib wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000649502, NIP 547-216-83-76, REGON 36595232100000 (dalej zwaną jako Administrator), reprezentowana przez Zarząd. , która jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 • wysyłka pocztą tradycyjną oraz elektroniczną informacji i ofert handlowych dotyczących towarów lub usług oraz towarów lub usług oferowanych przez partnerów handlowych Administratora, bezpośrednio związanych z działalnością Administratora (w szczególności oprogramowanie firm trzecich),
 • kontakt telefoniczny przedstawicieli Administratora,
 • Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych (art. 6 .1f. RODO),
 • Wysyłka ankiet celem ulepszenia i zapewnienia oferowanych przez nas towarów i usług
 • wysyłka materiałów marketingowych w tym newsleeter.
 1. Administrator zbiera i przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami wskazanymi powyżej. Dane są zbieranie jedynie w zakresie niezbędnym i koniecznym w celu realizacji oferowanych towarów i usług.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do otrzymywania informacji wysyłanych przez Administratora pocztą tradycyjną lub elektroniczną, w tym ofert handlowych i informacji typu newsletter oraz do kontaktu telefonicznego.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Więcej informacji na stronie www urzędu.
 6. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom (chyba, że zostało to uregulowane odrębnymi umowami).
 7. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można kontaktować się z Administratorem poprzez następujące formy komunikacji:
 • forma pisemna na adres:

CAM Technology Sp. z o.o., Wiktora Przybyły 1, 43-300 Bielsko-Biała,

Przetwarzanie danych osobowych na naszych stronach internetowych

Pliki cookie – informacje automatycznie przechowywane na komputerze użytkownika

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową i jej podstrony, informacje mogą być tymczasowo lub na stałe przechowywane w formie „cookies” na twoim komputerze. To automatycznie rozpozna twój komputer przy następnym odwiedzeniu naszej witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które pozwalają na przykład dostosować witrynę do Twoich zainteresowań. Jeśli nie chcesz, abyśmy zapisywali pliki cookie, prosimy o dostosowanie ustawień przeglądarki w celu usunięcia takich plików cookie z dysku twardego komputera, zablokowania wszystkich plików cookie lub ostrzeżenia przed zapisaniem plików cookie. Należy pamiętać, że zmiana ustawień zgodnie z wcześniejszym opisem może negatywnie wpłynąć na korzystanie z naszej witryny.

Korzystanie ze śledzenia witryn internetowych – Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics na naszych stronach internetowych, aby zoptymalizować naszą stronę. Odbywa się to w celu analizy wykorzystania strony internetowej przez jej użytkowników, tworzenia raportów dotyczących działań na stronach internetowych oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Przetwarzany jest tutaj skrócony adres IP za pomocą dodatku _anonymizelp. Google może przekazywać przechowywane informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają dane w imieniu Google. Ta internetowa usługa analityczna od Google Inc. przechowuje również pliki cookie (zgodnie z definicją podaną w punkcie III) na twoim komputerze. Informacje generowane w ten sposób są przesyłane na serwer Google w USA, gdzie są zapisywane. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie były przechowywane, prosimy o wprowadzenie niezbędnych zmian w ustawieniach przeglądarki zgodnie z opisem w punkcie III.

Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych uzyskanych od Ciebie przez Google w związku z korzystaniem z Google Analytics. W każdej chwili możesz wstrzymać zgodę na zbieranie i przechowywanie danych z przyszłym skutkiem. Możesz też użyć dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics

Pamiętaj, że ta opcja nie jest dostępna dla każdej przeglądarki internetowej.