hyperMILL® jako innowacyjne kompletne rozwiązanie CAD/CAM

OPEN MIND zawsze oferował innowacyjne rozwiązanie CAD/CAM, którego funkcje CAD są płynnie połączone z programowaniem CAM. Prowadzi to do ogromnych oszczędności czasu w przygotowaniu detali.
Już samo to sprawia, że CAM bez CAD nie jest już dziś opcją. Od wersji 2024 hyperMILL® łączy teraz CAD i CAM pod jedną nazwą (zamiast hyperCAD®-S), konsolidując w ten sposób „CAD dla CAM” na przyszłość. Znane funkcje CAD pozostają takie same, zmieniają się tylko ich nazwy.
Rozdzielając tematy na nowe sekcje – CAD, CAM i Technologia – mamy nadzieję zapewnić jeszcze lepszy przegląd naszej różnorodności produktów.

CAD

Import definicji opartych na modelach

hyperMILL® obsługuje import danych PMI i MBD w różnych formatach, takich jak STEP, CATIA V5, SOLIDWORKS, Creo i Siemens NX.
Definicja oparta na modelu (MBD) jest przypisywana do powierzchni, a symbole PMI są przypisywane do wymiarów, tolerancji i wykończenia powierzchni.
Dane te mogą być analizowane za pomocą AUTOMATION Center w celu szybszego przetwarzania.
Korzyść: Dane modelu dostępne podczas przetwarzania CAM.

Tworzenie powierzchni z siatek

hyperMILL® oferuje teraz opcję generowania zarówno otwartych, jak i zamkniętych powierzchni z różnych krzywych siatki. Nawet krzywe nieprzecinające się są uwzględniane w ramach tolerancji, co pozwala na łatwe generowanie powierzchni, nawet w najbardziej złożonych obszarach.
Korzyść: Proste tworzenie powierzchni do frezowania lub modelowania 3D.

Tworzenie trójwymiarowych ścieżek elektrod

Obróbka dwuwymiarowa nie jest już wystarczająca dla niektórych procesów erozyjnych. Dzięki hyperMILL® Electrode można teraz generować ścieżki obróbki wzdłuż krzywej 3D z jednoczesnym obrotem w osi C.

Generowanie elektron dla otwartych powierzchni

Odchylenia w powierzchniach i wartościach tolerancji często sprawiają, że tworzenie elektrod jest bardzo czasochłonne. hyperMILL® Electrode upraszcza ten proces, umożliwiając tworzenie elektrod nawet z otwartymi lub nakładającymi się powierzchniami.
Korzyść: Większa łatwość obsługi.

CAM

Zoptymalizowane wiercenie głębokich otworów

Zmieniliśmy proces wiercenia głębokich otworów i opracowaliśmy nową strategię. Przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwia programowanie, a wszystkie parametry istotne dla procesu są teraz wyraźnie wyświetlane na nowej karcie procesu. Nowa strategia oferuje wszystkie funkcje wymagane do bezpiecznego i niezawodnego wiercenia głębokich otworów. Chłodziwo i czas przebywania można teraz zdefiniować dla każdego etapu lub fazy procesu wiercenia głębokich otworów. Nowe funkcje umożliwiają również zintegrowanie łamania wiórów z procesem wiercenia.

Dzięki różnym parametrom proces wiercenia można idealnie dostosować do obróbki. Zwiększa to niezawodność procesu. Opcjonalnie programowanie można przeprowadzić niezależnie od zapasów, co jest szczególną zaletą w przypadku obszernych danych modelu.

Równolegle z nową strategią wprowadziliśmy nowy typ narzędzia, a mianowicie wiertło pistoletowe z  pojedynczą klapką. Symulacja obejmuje precyzyjną kontrolę kolizji i szczegółową wizualizację usuwania materiału.
Korzyści: Lepsze programowanie zadań wiercenia głębokich otworów, niezawodna obróbka.

Automatyczna obróbka resztek 3D

Nowy algorytm wykrywania materiału resztkowego zapewnia pełne wykrywanie wszystkich obszarów materiału, które resztkowego. Oprócz wykrywania, resztek materiału zoptymalizowaliśmy również algorytmy obliczania ścieżek. Ścieżki narzędzia są teraz optymalnie podzielone, aby zapewnić bardziej wydajną obróbkę. Ulepszono również wykrywanie obszarów przecięcia płynnego ścieżek. Dzięki nowemu układowi ścieżki narzędzia, materiał resztkowy w tych obszarach jest idealnie obrabiany. Korzyść: Ulepszona obróbka obszarów materiału zastosować resztkowego.

Obróbka krawędzi tnących 3D

Strategia ta oferuje nowe funkcje i wiele usprawnień. Obejmują one zoptymalizowane unikanie kolizji, działa w oparciu o zadanie referencyjne podczas obróbki. Opcja „Smooth overlap” oferuje  możliwość płynnego łączenia ruchów wejścia i wycofania z powierzchnią, a tym samym prawie całkowite uniknięcie widocznych śladów wejścia i wycofania. Dla trybu obróbki wgłębnej można teraz zastosować kompensację promienia frezu. Zmieniliśmy również interfejs użytkownika dla tej strategii i umieściliśmy wszystkie ważne funkcje na nowej karcie strategii.
Korzyści: Bardziej rozbudowane opcje obróbki, bardziej przyjazne dla użytkownika programowanie.

Obróbka 5-osiowa resztek

Zmodyfikowaliśmy i ulepszyliśmy diametralnie tę strategię. Nowy algorytm wykrywania materiału resztkowego zapewnia kompleksowe wykrywanie wszystkich obszarów materiału resztkowego. Oprócz nowych funkcji wykrywania materiału resztkowego zaktualizowaliśmy także funkcje indeksowanego obliczania zagłębiania i obliczania ścieżki. Przekłada się to na skrócenie czasu obliczeń i lepsze obliczenie zagłębiania dla automatycznego trybu „indeksowania” 5-osiowego. Zoptymalizowane wykrywanie obszarów przecięć, gdzie spotykają się ścieżki, w połączeniu z nowym układem ścieżki narzędzia, zapewnia doskonałą obróbkę materiału resztkowego.
Korzyści: Ulepszona obróbka obszarów materiału resztkowego, uproszczone programowanie 5-osiowe.

Odczyt wsteczny punktów pomiarowych

Punkty pomiarowe można teraz ponownie wczytać w oprogramowaniu hyperMILL, aby zapewnić i zarejestrować jakość składników. Natychmiast można sprawdzić, które punkty pomiarowe mieszczą się w tolerancji, a które wykraczają poza nią, zarówno w modelu 3D, jak i na panelu „Zmierzone”. Pozwala to analizować niedokładności, zużycie narzędzia lub odchylenia/trend po frezowaniu i kompensować te zmiany jednocześnie w CAD i CAM. Zapewnia to oszczędność czasu, zwiększa bezpieczeństwo i jakość. Z tej nowej funkcji można także korzystać bezpośrednio w obrabiarce za pomocą oprogramowania hyperMILL SHOP Viewer. Ponadto wczytywania punktów można użyć w połączeniu z narzędziem hyperMILL BEST FIT w celu wizualizacji wyników nowego ustawienia.
Korzyści: Lepsza jakość i bardziej precyzyjna kontrola procesu.
Wymagany postprocessor hyperMILL VIRTUAL Machining. Opcje dostępne na zamówienie.

Obsługa głowic rewolwerowych dla tokarek

W hyperMILL® 2024 zrobiliśmy duży krok naprzód i jeszcze bardziej ulepszyliśmy nasze funkcje toczenia. Wdrożona przez nas technologia rewolwerowa* umożliwia teraz programowanie tokarek z rewolwerem i wrzecionem głównym.
Dzięki hyperMILL® VIRTUAL Machining maszyna i wszystkie narzędzia są szczegółowo mapowane i wykorzystywane do symulacji kodu NC.
Głowica rewolwerowa jest wygodnie wyposażona w uchwyty rewolwerowe i narzędzia w planie obróbki maszyny wirtualnej.
*Dostępne dla maszyn z głowicą rewolwerową i wrzecionem głównym z systemem sterowania Siemens. Dalsze elementy sterujące w przyszłości.

Wygodne używanie wielu konfiguracji głowic

Użytkownik może utworzyć kilka ustawień i wybrać je z listy zadań. Standardowo zdefiniowana jest konfiguracja głowicy rewolwerowej.
Jednak kilka konfiguracji można również wyeksportować do globalnej przestrzeni roboczej i ponownie wykorzystać w innych projektach hyperMILL®.

Wszystkie narzędzia na pierwszy rzut oka

Stan konfiguracji każdego narzędzia jest natychmiast widoczny w przeglądarce hyperMILL®.

Dwie nowe ikony wskazują, czy narzędzie jest zamontowane na głowicy rewolwerowej, czy nie.

TECHNOLOGIA

Sprawdzanie uszkodzeń narzędzi

Teraz można aktywować kontrolę uszkodzenia narzędzia dla narzędzi w bazie danych narzędzi. Informacje te są przetwarzane podczas generowania NC w maszynie wirtualnej. Generowany program NC zawiera odpowiednie wywołanie makra sterującego. Kontrola uszkodzenia wywoływana jest przed wymianą narzędzia i na końcu programu. Ruchy wymagane do kontroli uszkodzeń są symulowane i sprawdzane pod kątem kolizji. Maszyna wirtualna musi być dostosowana do obsługi kontroli uszkodzeń.
Korzyść: Opcja kontroli złamania narzędzia, zwiększa niezawodność procesu podczas obróbki.

Frezowanie z osią obrotu

Rozwiązanie Optimizer zapewnia teraz możliwość przekształcenia ruchów w osiach X i Y w jeden ruch z osią obrotu na stole. Poprzez zamianę osi ruch np. XY zostaje przekształcony w jednoczesny ruch CX. Umożliwia to m.in. generowanie operacji obróbki bez ruchów cofania. Jest to szczególnie przydatne w przypadku maszyn, które nie mogą poruszać się po środku stołu lub podczas obróbki elementów zajmujących większość płaszczyzny pracy. Zmianę osi można wykonać za pomocą rozwiązania Optimizer dla zadań 3D i 5-osiowych.
Korzyść: Proste generowanie programów NC ze zmianą osi i zoptymalizowanym wykorzystaniem przestrzeni robotniczej.  

Pomoc przy programowaniu: CAM Plan

Wraz z wersją 2024 hyperMILL® wprowadzamy nową generację pomocy w programowaniu o nazwie CAM Plan. Przyjmuje ona różne zadania podczas procesu programowania. W naszej pierwszej wersji CAM Plan skupiliśmy się na uproszczeniu codziennych zadań i wyeliminowaniu możliwych źródeł błędów występujących podczas programowania.

Łatwiejsze programowanie dzięki automatyzacji etapów procesu

Predefiniowane etapy procesów technologicznych ułatwiają ich realizację, a geometrie i właściwości wymagane do programowania są tworzone automatycznie. Przykładem takiego działania jest w pełni automatyczne generowanie powierzchni zaślepiających dla otworów wierconych. Ponadto po przeanalizowaniu danych geometrycznych użytkownik jest powiadamiany o ewentualnych błędach, takich jak podwójne powierzchnie czy przerwy w powierzchniach modelu.

Wspomagana obróbka precyzyjna

Szczególnie istotna jest nasza nowa, innowacyjna funkcja analityczna, która analizuje topologię składników. Te informacje o topologii są następnie wykorzystywane do obliczenia ścieżki narzędzia. W kolejnym kroku możliwe jest wygenerowanie idealnych ścieżek narzędzi ze zoptymalizowanym rozkładem punktów do frezowania.

Ścieżki narzędzia

W oprogramowaniu hyperMILL obliczany jest optymalny rozkład punktów na podstawie informacji o topologii składnika.

Powierzchnie zaślepione

hyperMILL® automatycznie tworzy zaślepienia dla otworów, nawet w przypadku złożonych geometrii z wieloma powierzchniami.

oprogramowanie CAD hyperCAD-S

Sprawdź oprogramowanie CAM dla Przemysłu 4.0

hyperMILL to profesjonalne oprogramowanie CAM

Zobacz również

Zastosowanie oprogramowania CAD/CAM w tworzeniu materiałów stomatologicznych
kalendarz

Zastosowanie oprogramowania CAD/CAM w tworzeniu materiałów stomatologicznych

Dzięki oprogramowaniu CAD CAM można przede wszystkim przygotować bardzo precyzyjne modele elementów, a następnie przeprowadzać różne analizy i testy

Oprogramowanie CAD CAM od hyperMill – Co wyróżnia nasz produkt na rynku
kalendarz

Oprogramowanie CAD CAM od hyperMill – Co wyróżnia nasz produkt na rynku

Oprogramowanie CAM i CAD hyperMILL to rozwiązanie dla programistów CNC poszukujących profesjonalnego oprogramowania do obróbki 2D, 3D i 5-osiowej.

Czym się kierować wybierając obrabiarkę do obróbki 5 osiowej?
kalendarz

Czym się kierować wybierając obrabiarkę do obróbki 5 osiowej?

Coraz większą rolę w procesach wytwarzania odgrywają urządzenia do obróbki 5-osiowej. Na czym polega obróbka 5-osiowa i czym należy się kierować przy wyborze obrabiarki 5-osiowej?