Oprogramowanie CAD hyperCAD-S Solids

Korzystając z programu CAD hyperCAD-S należy podczas modelowania bezpośredniego w pierwszej kolejności wybrać elementy modelu bryłowego i jego ściany. Osoba programująca w dalszej kolejności ma możliwość zmienienia kształtu i położenia płaszczyzny danej bryły, poprzez przeciągnięcie uchwytów i manipulatorów. Odbywa się to w czasie rzeczywistym.

Program pozwala na modelowanie bezpośrednie zarówno danymi importowanymi jak i danymi zapisanymi w formacie natywnym. Możliwe stworzenie jest danych funkcji pomijając wprowadzanie parametrów. Szereg funkcji dostępnych w programie sprawia, że jest on dla użytkowników CAM wyjątkowo postępowy.

 

Oprogramowanie CAD: moduł brył hyperCAD-S Solids

W module tym istnieje szereg opcji pozwalających na niezawodne importowanie, tworzenie, modyfikację i połączenie brył. Zaokrąglenia i fazowania brył w programie CAD traktowane są bezpośrednio jako operacje. Moduł brył hyperCAD-S i jego funkcje stwarzają użytkownikom możliwość pracowania z powierzchniami i bryłami w sposób elastyczny i produktywny. Program hyperCAD-S Solids czyni pracę z bryłami jeszcze bardziej łatwą i intuicyjną.

Wygodna praca z funkcjami w oprogramowaniu

Zarówno w przypadku funkcji utworzonych z parametrami jak i bez parametrów dalej istnieje możliwość ich modyfikacji. Przechowuje się je w drzewie modelu aby ich wybór był dla programisty łatwy. Kończąc modelowanie bezpośrednie kształt bryły jest jeszcze raz obliczany w automatyczny sposób przez system.

Korzystając z operacji przeciągania i upuszczania, można operacje kopiować i przenosić, chcąc przykładowo zmienić położenie otworów. W celu przetwarzania, dostępne są jeszcze liczne funkcje, takie jak: skalowanie, odbicie lustrzane, przesunięcie, usuwanie.

Przy funkcjach fazowania i zaokrąglenia zaimportowanych ścian, możliwe jest rozpoznanie i tworzenie ich w sposób automatyczny. Parametry tych funkcji mogą zostać później zmodyfikowane.

Masz pytania odnośnie oprogramowania hyperCAD-S Solids?

Oprogramowanie CAD hyperCAD-S Solids

Można tworzyć wszystkie podstawowe konstrukcje, wytłoczenia liniowe, bryły obrotowe, rowki liniowe i obrotowe, kieszenie, proste i złożone otwory, wzory, fazy i zaokrąglenia.

hypercad-s solids - oprogramowanie cad do brył

Niezawodny import danych zewnętrznych w hyperCAD-S Solids

Dane, które zostaną zaimportowane, traktowane będą tak samo jak dane pochodzące z CAD. Każda z danych konstrukcyjnych, jak na przykład krzywe, szkice, struktury, pojedyncze zespoły lub części, nazwy, warstwy, kolory i płaszczyzny zostają przeniesione i jest opcja ich modyfikacji wówczas jeśli to konieczne.

Wygodna praca z funkcjami

Funkcje utworzone bez parametrów można nadal modyfikować. Są one przechowywane w drzewie modelu w celu łatwego wyboru. Operacje można kopiować lub przenosić za pomocą operacji przeciągania i upuszczania, na przykład w celu zmiany położenia otworów. Po bezpośrednim modelowaniu kształt jest ponownie obliczany automatycznie przez system.

Dostępny jest szeroki zakres funkcji do przetwarzania: usuwanie, odbicie lustrzane, przesunięcie, skalowanie.

Funkcje zaokrąglenia i fazowania importowanych ścian można łatwo rozpoznać i utworzyć automatycznie. Parametry tych funkcji można następnie zmodyfikować.

Tworzenie brył z powierzchni

Użytkownik programu CAM ma możliwość tworzenia bryły zbudowanej z zamkniętych powierzchni wykonując tylko kilka kliknięć. Odwracalność tego procesu także jest dość szybka.

Operacje Bulowskie

Operacje Bulowskie, które zawiera wersja programu Solid: Suma, Różnica, Iloczyn, Podział

 

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie od CAM Technology

Ikona

Intuicyjny interfejs w j. polskim

Ikona

Możliwość przetestowania oprogramowania przez 3 miesiące

Ikona

Wieczysta licencja

Ikona

Roczne wsparcie techniczne

Ikona

Instalacja i wdrożenie oprogramowania u klienta

Dowiedz się jak wygląda wdrożenie oprogramowania hyperCAD-S Solids

Skontaktuj się z nami

  Zobacz dostępne rozwiązania

  oprogramowanie hyperCAD-S Geometric Engine

  Oprogramowanie hyperCAD-S Geometric Engine

  + dowiedz się więcej
  Oprogramowanie CAD hyperCAD-S Geometric Engine

  Oprogramowanie hyperCAD-S Solids

  + dowiedz się więcej
  oprogramowanie hyperCAD-S Mesh - moduł siatek

  Oprogramowanie hyperCAD-S Mesh

  + dowiedz się więcej
  oprogramowanie hyperCAD-S Deformation

  Oprogramowanie hyperCAD-S Deformation

  + dowiedz się więcej
  oprogramowanie hyperCAD-S elektrody

  Oprogramowanie hyperCAD-S CAD elektrody

  + dowiedz się więcej